20.11.2015

Gentester på mobilen

Mann som ser på mobiltelefon

Selskapet Helix vil tilby gentester via app-er på telefonen din. – Jeg vil sterkt fraråde å la seg teste av slike selskaper, sier overlege Gunnar Houge. Foto: iStock.

Amerikansk selskap satser 100 millioner dollar på en «app store» for genetiske selvtester. Det kan føre til bekymrede kunder og et overbelastet helsevesen, advarer norsk overlege.

Av Hallvard Kvale i tidsskriftet GENialt

Vil du gjerne vite mer om hva genene kan si om helsen din? Vi har lenge blitt fortalt at vi er på vei inn i den personlige genetikkens tidsalder. Mange selskaper har forsøkt å tilby billige gentester til folk flest, men ennå har ingen virkelig lyktes.

Nå satser amerikanske Illumina, verdens ledende produsent av gensekvenseringsmaskiner, store ressurser på å selge gentester direkte til forbrukerne, men med en ny vri. Illuminas satsing, som lanseres gjennom det nyopprettede selskapet Helix i 2016, reiser viktige prinsipielle spørsmål om hvem som eier informasjonen om arveanlegget vårt.

 

Subsidierer tester

De fleste selskapene som selger genetiske selvtester, tilbyr enten tester for enkeltsykdommer, eller eksomsekvenseringer, som er en mer kostbar undersøkelse av alle genene som koder for proteiner (se faktaboks).

Helix planlegger å gjøre litt av begge deler. Selskapet skal eksomsekvensere kundene og lage en stor digital database hvor testresultatene lagres. Kundene får imidlertid ikke tilgang til eksomdataene sine. Derimot kan de via app-er på mobiltelefonen kjøpe en rekke enkelttester som gir svar på om de for eksempel har risikogener for brystkreft eller anlegg for overvekt.

I praksis subsidierer Helix eksomsekvenseringen for den første testen, og satser på å tjene igjen disse pengene ved å selge mange nok tester til kunden senere. Når selskapet har kundenes gendata digitalt tilgjengelig, blir testene rimelige å gjennomføre, og profitten per test kan bli høy.

Les også: Apotek ønsker klarere gentestregler

 

– Tvilsom etikk

Helix’ forretningsmodell vil gjøre at selskapet blir sittende på store mengder genetiske data om kundene sine. Disse dataene må kundene betale for å få tilgang til. Er det akseptabelt at et selskap kan eie slik informasjon, selve essensen av hva som gjør at du er deg, og ta betalt for å la deg se den?

Etikken i disse planene er tvilsom, mener Gunnar Houge. Han er overlege og seksjonsleder ved Haukeland universitetssjukehus og visegeneralsekretær i European Society of Human Genetics.

– Dette er ikke i tråd med lovene i det norske helsevesenet, hvor journalen er pasientens eiendom. Men dersom pasienten frivillig har sendt en slik gentest til et firma i utlandet, er det jo andre regler som gjelder.

Les også: Forbudt å teste andre

 

Overbelastet helsevesen?

Houge understreker viktigheten av at selskaper som Helix lagrer kundedataene på en sikker måte, så de ikke kan komme i hendene på forsikringsselskaper, arbeidsgivere eller andre uvedkommende. Men selv om personvernløsningene er gode, bør vi tenke oss godt om før vi benytter oss av slike tilbud, mener han.

Houge tror mange har inntrykk av at resultatene fra slike tester er bedre og sikrere enn de egentlig er. I virkeligheten kan testresultatene være vanskelige å forstå og fortolke, også for spesialister. Konsekvensen kan bli at helsevesenet overbelastes av bekymrede kunder som trenger hjelp til å forstå testresultatene de har mottatt.

– Vi i helsevesenet kan ikke komme oss bort fra ansvaret for pasienten, selv om slike problemer på mange måter vil være selvforskyldte. Bekymringer og usikkerhet kan faktisk skape helseplager. Jeg vil sterkt fraråde å la seg teste av slike selskaper.

– – – – –

Fakta: Eksomsekvensering

  • Eksomsekvensering er en undersøkelse av alle de proteinkodende områdene av genomet.
  • Eksomet utgjør ikke mer enn rundt 1,5 prosent av hele genomet, men man antar at rundt 85 prosent av alle sykdomsgivende genetiske varianter finnes i eller ved eksomet.
  • Eksomsekvensering kan derfor være en ressurseffektiv måte å lete etter sykdomsgivende genetiske varianter på, og gir også informasjon om genetiske egenskaper som ikke er knyttet til sykdom.

Siden ble opprettet: 20.11.2015. Siden ble oppdatert: 20.11.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter