02.11.2015

Ja til endring av kjønn utan kastrering

 

Portrett

Eit fleirtal i Bioteknologirådet vil også opne for at kvinner som har skifta kjønn til mann kan få assistert befruktning for å bli gravide.

Noreg har i dag eit krav om kastrasjon for å gjennomføre endring av juridisk kjønn. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i eit nytt lovforslag at kastrasjonskravet skal fjernast. Personar som opplever at dei høyrer til eit anna kjønn enn dei er registrert med i folkeregisteret, skal få rett til å endre juridisk kjønn, utan krav om ein bestemt diagnose eller medisinsk behandling.

Departementet foreslår også ei endring i bioteknologiloven. Det blir foreslått at personar som har endra det juridiske kjønnet sitt utan å ha gjennomgått kjønnsbekreftande behandling, kan få assistert befruktning basert på kroppsleg kjønn. Det vil for eksempel seie at ein person som har endra juridisk kjønn frå kvinne til mann kan få assistert befruktning som kvinne, og dermed få hjelp til å bli gravid.

Eit einstemmig Bioteknologiråd støttar i høyringssvaret sitt forslaget om å fjerne kastrasjonskravet for endring av juridisk kjønn. Eit fleirtal på ni av medlemmene i rådet støttar også forslaget om at personar som har endra juridisk kjønn, kan få assistert befruktning på grunnlag av det biologiske kjønnet sitt.

– Fleirtalet i rådet ser ingen tungtvegande grunnar til å nekte desse personane å få den mest hensiktsmessige og ønskte typen assistert befruktning berre fordi dei har endra juridisk kjønn. Føresetnaden er at dei innfrir dei andre krava for assistert befruktning i loven, som blant anna inkluderer ei medisinsk og psykososial vurdering av lege, seier leiar i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen, som stemte med fleirtalet i denne saka.

Eit mindretal på fire medlemmer meiner at det juridiske kjønnet til ein person skal avgjere kva slags tilbod om assistert befruktning vedkommande får. Dei understrekar at å endre kjønn er ei viktig, eksistensiell og sjølvvald handling som påverkar kva for rettar ein har i samfunnet. Det same prinsippet bør også gjelde for spørsmål om assistert befruktning, meiner mindretalet.

Les heile høyringssvaret her.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale (tlf: 976 900 76, epost: hallvard.kvale[at]bioteknologiradet.no)

Siden ble opprettet: 02.11.2015. Siden ble oppdatert: 02.11.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter