02.11.2015

Ja til endring av kjønn utan kastrering

 

Portrett

Eit fleirtal i Bioteknologirådet vil også opne for at kvinner som har skifta kjønn til mann kan få assistert befruktning for å bli gravide.

Noreg har i dag eit krav om kastrasjon for å gjennomføre endring av juridisk kjønn. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i eit nytt lovforslag at kastrasjonskravet skal fjernast. Personar som opplever at dei høyrer til eit anna kjønn enn dei er registrert med i folkeregisteret, skal få rett til å endre juridisk kjønn, utan krav om ein bestemt diagnose eller medisinsk behandling.

Departementet foreslår også ei endring i bioteknologiloven. Det blir foreslått at personar som har endra det juridiske kjønnet sitt utan å ha gjennomgått kjønnsbekreftande behandling, kan få assistert befruktning basert på kroppsleg kjønn. Det vil for eksempel seie at ein person som har endra juridisk kjønn frå kvinne til mann kan få assistert befruktning som kvinne, og dermed få hjelp til å bli gravid.

Eit einstemmig Bioteknologiråd støttar i høyringssvaret sitt forslaget om å fjerne kastrasjonskravet for endring av juridisk kjønn. Eit fleirtal på ni av medlemmene i rådet støttar også forslaget om at personar som har endra juridisk kjønn, kan få assistert befruktning på grunnlag av det biologiske kjønnet sitt.

– Fleirtalet i rådet ser ingen tungtvegande grunnar til å nekte desse personane å få den mest hensiktsmessige og ønskte typen assistert befruktning berre fordi dei har endra juridisk kjønn. Føresetnaden er at dei innfrir dei andre krava for assistert befruktning i loven, som blant anna inkluderer ei medisinsk og psykososial vurdering av lege, seier leiar i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen, som stemte med fleirtalet i denne saka.

Eit mindretal på fire medlemmer meiner at det juridiske kjønnet til ein person skal avgjere kva slags tilbod om assistert befruktning vedkommande får. Dei understrekar at å endre kjønn er ei viktig, eksistensiell og sjølvvald handling som påverkar kva for rettar ein har i samfunnet. Det same prinsippet bør også gjelde for spørsmål om assistert befruktning, meiner mindretalet.

Les heile høyringssvaret her.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale (tlf: 976 900 76, epost: hallvard.kvale[at]bioteknologiradet.no)

Siden ble opprettet: 02.11.2015. Siden ble oppdatert: 02.11.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter