12.11.2015

Ope møte i Trondheim: Persontilpassa kreftmedisin – kva betyr det for pasientane?

Bilete av pasient

Foto: iStock

Éin av tre nordmenn vil utvikle kreft i løpet av livet, og talet auker med forventa levealder og endringar i livsstil. Kreftbehandling utgjer óg store kostnader for helsevesenet. Kva kan nordmenn venta seg av framtidas kreftbehandling?

Tid: Torsdag 3. desember 2015 kl. 18–20
Stad: Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN, sal Amfiet, Søndre gate 4, Trondheim

Kreft oppstår på grunn av genmutasjonar. Genetisk analyse av kreftceller kan difor gi meir presis diagnostikk og meir effektiv og skånsam behandling av kreftpasientar. Men for at slik persontilpassa kreftmedisin skal lykkast, trengst både meir forsking, rett utstyr og ein plan for å omsetja vitskapleg kunnskap til god pasientbehandling. Det er særskilt utfordrande å forstå kva slags genvariantar som gir opphav til sjukdom eller påverkar behandlinga, og å finna ut kva for pasientar som kan ha nytte av ulike behandlingar.

Nasjonal kreftsatsing og Norsk Kreftgenomikkonsortium inviterer saman med Kreftforeningen og Bioteknologirådet til eit ope møte for å informera både helsepersonell, pasientar og pårørande om kva kreftgenomikk er, og kva moglegheiter og avgrensingar analysane har for å gi betre diagnostikk og behandling. Kva er utfordringane ved å bringe persontilpassa kreftmedisin ut til pasientane? Kva kan nordmenn venta seg av kreftbehandling i framtida?

 

Program:

Kva skjer i forskingsfronten innan kreftgenomikk: Ola Myklebost, leiar for Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og kreftforskar ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet i Oslo. Sjå http://kreftgenomikk.no

Persontilpassa kreftbehandling: Per Eystein Lønning, leiar for Nasjonal Kreftsatsing og onkolog ved Haukeland Universitetssjukehus. Sjå http://kreftsatsing.no

Korleis blir kreftgenomikk og persontilpassa kreftmedisin brukt i Trondheim? Anders Sundan, professor ved Institutt for kreftforsking og molekylær medisin, NTNU.

Kommentar ved Anne Lise Ryel, Generalsekretær i Kreftforeningen.

Spørsmål frå salen og diskusjon i plenum.

Møtet er gratis og ope  for alle. Vi serverer kaffe og te.

Arrangørar: Nasjonal kreftsatsing, Bioteknologirådet, Kreftforeningen, Kreftgenomikk.no

Siden ble opprettet: 12.11.2015. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter