Publisert: 2. november 2015

Bioteknologirådet og Tekna Biotek inviterte til debatt om nye kjelder til omega-3.

Forbruket av omega-3 i verda aukar. Kva for alternativ har vi når utviklinga ikkje er berekraftig meir?

Tid: 12. oktober 2015 kl. 18–20.
Stad: Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren
Arrangørar: Bioteknologirådet og Tekna Biotek

Program:
Velkommen ved Lise Rødsten, Tekna og Nerliens Meszansky
Bente Ruyter, matforskingsinstituttet NOFIMA (Ikkje med på video. Sjå PDF av presentasjonen Omega-3 Hva er det?)
Odd Magne Rødseth, MarLife
Thomas Bøhn, forskingssenteret Genøk – Senter for biotryggleik

Ordstyrar: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologirådet