Publisert: 19. november 2015

Sjå video fra vårt møte på Litteraturhuset 17.11.2015:

 

Kva kan genetisk forsking fortelje om mental helse og om utviklinga av personlegdomen vår?

Panel:
Ole Andreassen, professor i psykiatri, UiO.
Ragnhild Bang Nes, forskar Folkehelseinstituttet.
Elisabeth Toverud Landaas, lege med PhD på ADHD.

Ordstyrar: Truls Petersen, seniorrådgivar i Bioteknologirådet.