Publisert: 14. desember 2015

Sykepeleier.
Foto: iStock

Hva er utfordringene ved å bringe persontilpasset kreftmedisin ut til pasientene? Hva kan nordmenn vente seg av kreftbehandling i fremtiden?

Tid: Torsdag 21. januar, kl. 18–20
Sted: Bergen, Litteraturhuset, Auditoriet
Arrangører: Nasjonal kreftsatsing, Bioteknologirådet, Kreftforeningen, Kreftgenomikk.no

Mer enn én av tre nordmenn vil utvikle kreft i løpet av livet, og tallet øker med forventet levealder og endringer i livsstil. Kreftbehandling utgjør derfor store kostnader for helsevesenet.

Kreft oppstår på grunn av genmutasjoner. Genetisk analyse av kreftceller kan derfor gi mer presis diagnostikk og mer effektiv og skånsom behandling av kreftpasienter. Men for at slik persontilpasset kreftmedisin skal lykkes, trengs både mer forskning, rett utstyr og en plan for å omsette vitenskapelig kunnskap til god pasientbehandling.

Dersom persontilpasset kreftmedisin skal lykkes er vi nødt til å tenke stort, annerledes og langsiktig. Dette krever solid politisk satsing og nasjonalt samarbeid.

Nasjonal kreftsatsing og Norsk Kreftgenomikkonsortium inviterer sammen med Kreftforeningen og Bioteknologirådet til et åpent møte for å sette fokus på hva persontilpasset kreftmedisin er, og hvilke utfordringer det medfører for helse-Norge.

Enkel servering.

 

Program:

 

Velkommen ved Sigrid Bratlie Thoresen, Ph.D., seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Hva skjer i forskingsfronten innen kreftgenomikk?
Ola Myklebost, Leder for Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og kreftforsker ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet i Oslo. Se http://kreftgenomikk.no

Persontilpasset kreftbehandling
Per Eystein Lønning, Leder for Nasjonal Kreftsatsing og onkolog ved Haukeland Universitetssjukehus. Se http://kreftsatsing.no

Hva er utfordringene med å implementere persontilpasset kreftmedisin i helsetjenesten?
Baard-Christian Schem, Fagdirektør i Helse-Vest  

Satsing på persontilpasset kreftbehandling
Ole Alexander Opdalshei, Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Spørsmål frå salen og diskusjon i plenum