14.12.2015

Åpent møte i Bergen: Persontilpasset kreftmedisin – et spørsmål om prioritering

Sykepeleier.

Foto: iStock

Hva er utfordringene ved å bringe persontilpasset kreftmedisin ut til pasientene? Hva kan nordmenn vente seg av kreftbehandling i fremtiden?

Tid: Torsdag 21. januar, kl. 18–20
Sted: Bergen, Litteraturhuset, Auditoriet
Arrangører: Nasjonal kreftsatsing, Bioteknologirådet, Kreftforeningen, Kreftgenomikk.no

Mer enn én av tre nordmenn vil utvikle kreft i løpet av livet, og tallet øker med forventet levealder og endringer i livsstil. Kreftbehandling utgjør derfor store kostnader for helsevesenet.

Kreft oppstår på grunn av genmutasjoner. Genetisk analyse av kreftceller kan derfor gi mer presis diagnostikk og mer effektiv og skånsom behandling av kreftpasienter. Men for at slik persontilpasset kreftmedisin skal lykkes, trengs både mer forskning, rett utstyr og en plan for å omsette vitenskapelig kunnskap til god pasientbehandling.

Dersom persontilpasset kreftmedisin skal lykkes er vi nødt til å tenke stort, annerledes og langsiktig. Dette krever solid politisk satsing og nasjonalt samarbeid.

Nasjonal kreftsatsing og Norsk Kreftgenomikkonsortium inviterer sammen med Kreftforeningen og Bioteknologirådet til et åpent møte for å sette fokus på hva persontilpasset kreftmedisin er, og hvilke utfordringer det medfører for helse-Norge.

Enkel servering.

 

Program:

 

Velkommen ved Sigrid Bratlie Thoresen, Ph.D., seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Hva skjer i forskingsfronten innen kreftgenomikk?
Ola Myklebost, Leder for Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og kreftforsker ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet i Oslo. Se http://kreftgenomikk.no

Persontilpasset kreftbehandling
Per Eystein Lønning, Leder for Nasjonal Kreftsatsing og onkolog ved Haukeland Universitetssjukehus. Se http://kreftsatsing.no

Hva er utfordringene med å implementere persontilpasset kreftmedisin i helsetjenesten?
Baard-Christian Schem, Fagdirektør i Helse-Vest  

Satsing på persontilpasset kreftbehandling
Ole Alexander Opdalshei, Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Spørsmål frå salen og diskusjon i plenum

Siden ble opprettet: 14.12.2015. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter