Publisert: 3. desember 2015

SAK 114/09/15     Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 115/09/15     Møteprotokoll for rådsmøtet 27. oktober 2015

SAK 116/09/15     Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 117/09/15     Sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

SAK 118/09/15     Genterapi (Evaluering av bioteknologilovens kapittel 6)

SAK 119/09/15     Målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

SAK 120/09/15     Handlingsplan 2016

SAK 121/09/15      Søknad om innføring av ny metode ved assistert befruktning, aktiv oocytt aktivering

SAK 122/09/15     Orientering

SAK 123/09/15     Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, på mobil 976 900 76 eller e-post hk[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.