19.01.2016

Ope møte i Bergen: Genmodifisert laks

Laks

I november 2015 godkjende USA for første gong  ein genmodifisert laks for sal. Selskapet AquaBounty står bak fisken som har fått sett inn eit gen for veksthormon som skal gjere at han veks heile året og når slaktevekta fortare enn annan laks. Korleis vil den genmodifiserte laksen påverke miljøet, og kva vil genmodifiseringa ha å seie for helsa til laksen og dei som skal ete han? Vil den nye laksen truge Noregs stilling som verdas største innan fiskeoppdrett?

Tid: Torsdag 11. februar, kl. 18–20

Stad: Litteraturhuset i Bergen, Auditoriet

Arrangørar: Bioteknologirådet, Havforskingsinstituttet og Nifes – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking

Enkel servering.

Sjå video frå møtet her.

Ifølgje selskapet AquaBounty skal den genmodifiserte laksen AquAdvantage vekse fortare enn vanleg laks og kunne slaktast etter halve tida. Produksjonen skal gå for seg ved at egga blir klekte i eit lukka landanlegg på den kanadiske Atlanterhavskysten. Yngelen skal så fraktast til Panama for å bli ala opp i eit anlegg på land langt fra kysten. Målet er å hindre at laksen hamnar i sjøen og blandar seg med eller trengjer vekk villaks.

I risikovurderinga si meinte det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) at laksen ikkje er meir skadeleg for helsa til menneske enn annan laks. Vurderinga har møtt kritikk frå miljø- og forbrukarorganisasjonar og enkelte forskarmiljø, og kritikken handlar òg om miljørisiko ved rømming. Derfor er det òg knytt spenning til korleis marknaden vil reagere på den genmodifiserte laksen.

Første gong AquaBounty søkte om å få godkjent genmodifisert laks var i 1996. Selskapet har enno ikkje sendt søknad til Noreg eller EU.

Bioteknologirådet uttalte seg om laksen i 2013. Les fråsegna og andre saker om emnet  her.

Panel:

Egil Ove Sundheim, fiskeriutsending til USA i Noregs sjømatråd

Håvard Bakke, direktør i Salmobreed

Audun Helge Nerland, professor, Universitetet i Bergen

Rune Waagbø, forskingssjef, fiskeernæring, fiskevelferd og -helse, NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking

Ordstyrar: Sissel Rogne, direktør i Havforskingsinstituttet

Bioteknologirådets logologo havforskningsinst logo nifes

Siden ble opprettet: 19.01.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter