Publisert: 27. januar 2016

Sjå video frå vårt opne møte om det genmodifiserte mennesket i Oslo 26. januar 2016:

Genterapi gir nytt håp om behandling av ei rekke sjukdommar som kreft, immunsvikt, blodsjukdommar, HIV og synssvikt. Men kor går grensa for kva genetiske endringar av menneske vi skal tillate?

Tid: 26. januar 2016, kl. 19–21
Stad: Oslo, Litteraturhuset, sal Wergeland

Innlegg ved: 
Innleiing ved Kristin Halvorsen, leiar av Bioteknologirådet

Arne Klungland, professor og forskar ved Institutt for medisinsk mikrobiologi, Rikshospitalet.

Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk ved Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo.

Cathrine Bjorvatn, genetisk rettleiar og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, og medlem av Bioteknologirådet.

Paneldebatt og spørsmål frå salen.

Ordstyrar: Kristin Halvorsen