Publisert: 2. februar 2016

Ole Johan Borge
Ole Johan Borge tiltrer som ny direktør i Bioteknologirådet i mai.

Det er viktig med åpen debatt om bruken av gen- og bioteknologi, sier Borge, som kommer fra Innovasjon Norge.

Ole Johan Borge er tilsatt som ny direktør i Bioteknologirådet. Borge har doktorgrad innen stamcelleforskning og kommer fra en stilling som avdelingsleder i Innovasjon Norge, der han blant annet har arbeidet med å bistå norske bioteknologiselskaper.

– Med Ole Johan har Bioteknologirådet fått en faglig svært dyktig direktør som kan engasjere og invitere til etisk refleksjon og debatt om bioteknologiske muligheter og utfordringer. I tillegg er erfaringen hans med bioteknologiselskaper veldig spennende. Den norske bioteknologi-industrien har potensiale til å skape mange arbeidsplasser og bidra til å løse store samfunnsutfordringer, blant annet innen helse og klima, sier Bioteknologirådets leder, Kristin Halvorsen.

Som direktør blir Borge leder for Bioteknologirådets sekretariat på sju personer. Sekretariatet utreder blant annet sakene som rådet diskuterer, arrangerer åpne debattmøter og utgir tidsskriftet GENialt. Borge har tidligere arbeidet flere år som seniorrådgiver i sekretariatet, og sier han gleder seg til å komme tilbake og ta fatt på jobben som direktør.

– Jeg kjenner Bioteknologirådet som et viktig og svært kompetent organ. Rådet har i nå snart 25 år tatt opp dagsaktuelle temaer, med gen- og bioteknologi som fellesnevner. Dette har bidratt til at vi i Norge har en bred diskusjon om regelverk og praksis på området. Å tiltre som direktør kan neppe gjøres på et bedre tidspunkt, siden det nå skjer mye spennende på flere av rådets arbeidsområder. Jeg er sikker på at vi vil se enda flere bruksområder for gen- og bioteknologi i årene som kommer. I forkant av at teknologien tas i bruk, er det viktig med en åpen debatt om hvilke grenser som skal gjelde, sier Ole Johan Borge. Han tiltrer i jobben i mai.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, 976 900 76 eller hk[at]bioteknologiradet.no.