05.02.2016

Referat fra møte i Bioteknologirådet 8.12.2015

Møtested:    Grand Konferansesenter

Tidspunkt:  Tirsdag 8. desember 2015 kl. 10.00–17.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Bernadette Kumar (kom kl. 11.10 under miniseminar om GMO)

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Nils Vagstad

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

Terje Mesel

May Thorseth

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Birgit Skarstein

Fern Wickson

Ole Kristian Fauchald (vara)

 

Terje Mesel og Dag Inge Våge var stemmeberettiget.

 

Observatører:                                         

Ingen

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

Unni Taiet Selmer

Lene Martinsen

 

Møteleder:                             Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene:           114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123

 

Det ble avholdt et GMO-seminar med innlegg fra Audrun Utskarpen

 

 

SAK 114/09/15     Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 115/09/15     Møteprotokoll for rådsmøtet 27. oktober 2015

 

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 27. oktober 2015

 

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 116/09/15     Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

 

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 117/09/15     Sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Notat om sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

 

Vedtak:

Sekretariatet skriv eit utkast til brev i tråd med diskusjonen på møtet

 

 

SAK 118/09/15     Genterapi (Evaluering av bioteknologilovens kapittel 6)

 

Saksbehandlere: Elisabeth Larsen og Sigrid Bratlie Thoresen

 

Sakspapirer:

 • Utkast til brev om genterapi
 • Vedlegg I: Genterapiens utvikling
 • Vedlegg II: Sykehusunntaket i EU-direktiv 2001/83/EC
 • Vedlegg III: Forskrift med klinisk utprøving av legemidler til mennesker § 2-8 og Lov om pasient- og brukerrettigheter § 4-4

 

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

SAK 119/09/15     Målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

Saksbehandler: Sigrid Bratlie Thoresen

 

Sakspapir:

 • Utkast til brev om målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

 

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 120/09/15     Handlingsplan 2016

 

Saksbehandler: Sissel Rogne

 

Sakspapir:

 • Utkast til handlingsplan med kommunikasjonsplan

 

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

SAK 121/09/15     Søknad om innføring av ny metode ved assistert befruktning, aktiv oocytt aktivering

 

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev om innføring av ny metode for assistert befruktning, aktiv oocytt aktivering

 

Vedtak:

Utkast til brev godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 122/09/15     Orientering

 

Det ble orientert om følgende saker:

 

 • Orientering om ansettelsesprosessen for ansettelse av direktør i Bioteknologirådet, ved Kristin Halvorsen

 

 • Informasjon om Bioteknologirådets kommunikasjonsarbeid, ved Hallvard Kvale

 

 

 

SAK 123/09/15     Eventuelt

 

Vedtak:

Intet

Siden ble opprettet: 05.02.2016. Siden ble oppdatert: 07.12.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter