Publisert: 1. mars 2016

stamceller
Foto: iStock.

Stamceller er «superceller» som reparerer og vedlikeholder kroppen vår. Forskere håper at stamceller i fremtiden kan brukes i behandling av sykdommer som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, hjerteinfarkt, slag og diabetes.

Se video fra møtet her.

De siste årene har det vært særlig mye debatt om bruk av stamcellebehandling mot multippel sklerose (MS). Flere norske MS-pasienter reiser årlig til utlandet for å få kostbare stamcellebehandlinger. Regningen betaler de selv, ofte med hjelp fra familie og venner.

I Norge tilbys MS-behandling med stamceller ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, men de har kun behandlet et fåtall pasienter. I Sverige er kapasiteten større, og langt flere behandles. Fagmiljøet ved Haukeland ønsker å utvide tilbudet, men Kunnskapssenteret for helsetjenesten mener vi vet for lite om effekten og nytten av slik MS-behandling.

Hvordan kan stamceller brukes til å behandle MS og annen sykdom? Hva vet vi om risiko og effekt? Hva vil det koste å innføre denne behandlingen til alle MS-pasienter som trenger den, og hva kan det koste å la være?

Foredrag ved:
Elisabeth Larsen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet
Lars Bø, professor ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Tid: 16. mars kl. 8.15–9.30. Frokost fra 8.15, foredrag begynner 8.30.
Sted: Håndverkeren, Galleriet (1. etg.)
Arrangør: Bioteknologirådet

Ny serie med frokostforedrag

Bioteknologiske nyvinninger åpner stadig nye muligheter for helsevesen, industri og hav- og landbruk. Ny kunnskap kan snu opp-ned på kjente etiske problemstillinger, eller stille oss overfor helt nye spørsmål.

I denne serien med frokostforedrag vil fagfolk fortelle om siste nytt fra bioteknologisk forskning og bioetiske debatter. Det vil dreie seg om nyheter som vi tror vil prege samfunnsdebatten i tiden som kommer. Følg med på våre nettsider for info om flere arrangementer. 

Det blir servert frokost, og det er muligheter for å stille spørsmål etter hvert foredrag.

Velkommen!