14.03.2016

Frukostforedrag i Bergen: Genredigering – ei tveegga saks?

 Genredigering

Det blir kalla det største bioteknologiske gjennombrotet i dette århundret, og du kan like godt lære deg namnet først som sist: CRISPR.

Gensaksa CRISPR klipper i DNA og er den siste av fleire nye metodar for å endre gen, såkalla genredigering. CRISPR gjer det mogleg å endre gen i alle organismar og celletypar, og blir nytta til alt frå å studere utvikling av sjukdom til å produsere genmodifiserte organismar med spesielle eigenskapar. Teknikken har potensial til å endre medisinsk behandling og bioteknologisk industri. Til dømes freistar forskarar og legemiddelselskap no å utvikle nye kreftbehandlingar ved hjelp av CRISPR.

Men med slike moglegheiter følgjer nye, utfordrande etiske problemstillingar. Metoden gjer det mellom anna mogleg å redigere arvestoffet i kjønnsceller og embryo, endringar som kan gå i arv til alle etterfølgjande generasjonar. I tillegg gjer teknologien det potensielt mogleg å spreie genmodifiseringar i naturlege økosystem. Forskarar ønskjer mellom anna å nytte metoden på mygg for å stanse spreiing av malaria. Veit vi nok om konsekvensane til å tore dette?

Kva er eigentleg CRISPR? Kvifor alt oppstyret? Kva kan genredigering nyttast til no og i framtida? Korleis skal vi handtere moglegheitene og utfordringane metoden gir?

Høyr seniorrådgivar Sigrid Bratlie Thoresen i Bioteknologirådet fortelje deg alt du treng å vite om CRISPR.

Tid: 26. april, kl. 8.15–9.30
Stad: Bergen, Litteraturhuset, sal Olav H. Hauge

Gratis inngang. Vi serverer frukost frå 8.15.

 

Meir om genredigering:

Sigrid Bratlie Thoresen forklarar CRISPR på eitt minutt på nrk.no.

Les meir: Artikkel om CRISPR i magasinet vårt, GENialt.

Les meir: Bioteknologirådet vil tillate forsking på genmodifiserte embryo.

Siden ble opprettet: 14.03.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter