Publisert: 17. mars 2016

Stamceller er «superceller» som reparerer og held kroppen vår ved like. Forskarar håper at stamceller i framtida kan nyttas i behandling av sjukdommar som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, hjarteinfarkt, slag og diabetes.

Foredrag ved:
Elisabeth Larsen, seniorrådgivar i Bioteknologirådet
Lars Bø, professor ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose

Tid: 16. mars kl. 8.15–9.30.
Stad: Håndverkeren, Galleriet (1. etg.)
Arrangør: Bioteknologirådet