21.04.2016

Frokostforedrag om gentester og genetisk veiledning 11. mai

Lege med pasienter

Illustrasjonsfoto: iStock

Hva vil vi egentlig vite om genene våre, og hvordan reagerer vi på det vi finner ut?

Stadig flere nordmenn blir gentestet. I 2014 ble det gjort gentesting av rundt 50 000 personer ved norske sykehus. I tillegg tilbyr et økende antall private aktører genetiske selvtester. Det er på tide å spørre: Hva vil du egentlig vite om dine genetiske anlegg og disposisjoner? På hvilken måte kan testsvarene formidles til oss best mulig? Hvor godt forstår vi egentlig hva genetisk risiko for en sykdom betyr? Og hva sier forskningen om hvordan vi reagerer på resultatene fra en gentest?

PortrettCathrine Bjorvatn er genetisk veileder og forsker ved Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen og varamedlem i Bioteknologirådet. Hun har formidlet resultater fra gentester til hundrevis av norske pasienter i løpet av sin yrkeskarriere. I dette frokostforedraget deler hun både erfaringer fra egen praksis og kunnskap fra forskning på gentesting og genetisk veiledning. 

Tid: Onsdag 11. mai, kl. 8.15–9.30
Sted: Håndverkeren, Sangerhallen (5. etg.)
Arrangør: Bioteknologirådet

Gratis inngang. Vi serverer frokost fra 8.15, foredraget begynner 8.30

Siden ble opprettet: 21.04.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter