Publisert: 21. april 2016

Lege med pasienter
Illustrasjonsfoto: iStock

Hva vil vi egentlig vite om genene våre, og hvordan reagerer vi på det vi finner ut?

Stadig flere nordmenn blir gentestet. I 2014 ble det gjort gentesting av rundt 50 000 personer ved norske sykehus. I tillegg tilbyr et økende antall private aktører genetiske selvtester. Det er på tide å spørre: Hva vil du egentlig vite om dine genetiske anlegg og disposisjoner? På hvilken måte kan testsvarene formidles til oss best mulig? Hvor godt forstår vi egentlig hva genetisk risiko for en sykdom betyr? Og hva sier forskningen om hvordan vi reagerer på resultatene fra en gentest?

PortrettCathrine Bjorvatn er genetisk veileder og forsker ved Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen og varamedlem i Bioteknologirådet. Hun har formidlet resultater fra gentester til hundrevis av norske pasienter i løpet av sin yrkeskarriere. I dette frokostforedraget deler hun både erfaringer fra egen praksis og kunnskap fra forskning på gentesting og genetisk veiledning. 

Tid: Onsdag 11. mai, kl. 8.15–9.30
Sted: Håndverkeren, Sangerhallen (5. etg.)
Arrangør: Bioteknologirådet

Gratis inngang. Vi serverer frokost fra 8.15, foredraget begynner 8.30