28.04.2016

Holder døra åpen for genmodifiserte embryoer

Bilde av embryo med nål

Illustrasjonsfoto: iStock

Seks av sytten medlemmer av Det etiske råd i Danmark mener det bør være lov å gjøre genetiske endringer i embryoer for å behandle alvorlig sykdom.

Av Hallvard Kvale

De seks medlemmene i rådets mindretall vil ikke forby genterapi på embryo dersom det kan fjerne alvorlig sykdom hos et barn før fødselen. Mindretallet understreker imidlertid at det må utvikles sikre metoder for slik behandling før den kan tillates. Det kommer frem i en uttalelse publisert av Det etiske råd på tirsdag. En genetisk endring som gjøres i et embryo er arvelig, og vil derfor påvirke alle kommende generasjoner.

Kun mot sykdom

Filosofen Thomas Ploug var ett av medlemmene i Det etiske råd som stemte med mindretallet.

– Det vil prinsipielt være en god ting å fjerne sykdommer før fødselen heller enn etter. Betingelsen er at metodene må være langt bedre utprøvd og sikrere enn i dag, og at formålet kun er å fjerne sykdommer, ikke å endre normale egenskaper som for eksempel intelligens, sier Ploug.

Et flertall i Bioteknologirådet tok i desember 2015 til orde for å tillate genmodifisering av embryoer for enkelte typer forskning, forutsatt at embryoene destrueres etter fjorten dager. Slik forskning kan blant annet hjelpe forskere å forstå menneskelig biologi bedre. Bioteknologirådet ønsket imidlertid enstemmig å beholde dagens forbud mot å genmodifisere embryoer og kjønnsceller for behandlingsformål.

Forskning i flere land

Det vakte stor oppstandelse da kinesiske forskere i fjor publiserte verdens første forsøk på genmodifiserte embryoer. De genetiske endringene ble gjort med den mye omtalte CRISPR-metoden, i et forsøk på å fjerne anlegget for en alvorlig blodsykdom i embryoene. Resultatene viste imidlertid at de ønskede genetiske endringene kun ble gjort i noen av embryoene. I tillegg ble det gjort flere utilsiktede genetiske endringer som kunne ført til alvorlig sykdom dersom embryoene hadde blitt brukt til å starte en graviditet.

Det er derfor langt igjen før man eventuelt kan vurdere å ta metoden i bruk for slik behandling. En samling av verdens ledende forskere uttalte i desember 2015 at det er for tidlig å bruke genmodifisering av embryoer i behandling, men ville tillate forskning på slike embryoer.

Forskere i Storbritannia og Sverige er i ferd med å begynne grunnforskningsprosjekter hvor de skal genmodifisere embryoer for å undersøke menneskelig biologi.

– Problematisk anbefaling

Et flertall på elleve av medlemmene i det danske rådet mener, som Bioteknologirådet, at genmodifisering av embryoer ikke skal tillates brukt i behandling.

– Det vil vare flere generasjoner før vi kjenner langtidseffektene av genmodifisering. Den usikkerheten må vi leve med når det dreier seg om behandling av alvorlig syke mennesker. Men det behøver vi ikke å gjøre for befruktede egg. Hvis vi først tillater at kommende foreldre endrer på barnas genetiske egenskaper ved unnfangelsen, kan det også bli vanskelig å begrense, sier overlege Gorm Greisen, som er leder for Det etiske råd.

Bjørn Myskja, som er filosofiprofessor ved NTNU og nestleder i Bioteknologirådet, mener det er for tidlig å komme med denne typen anbefalinger om bruk av genterapi på embryoer for å behandle sykdom.

– Jeg synes det er problematisk å gi råd om slik bruk av teknologien før vi vet hva den i praksis kan brukes til. Det er mye håp og tro, men vi trenger langt mer kunnskap. Det er etter mitt syn så langt ingen grunn til å revurdere det norske forbudet mot å gjøre arvelige genetiske endringer i mennesker.

Siden ble opprettet: 28.04.2016. Siden ble oppdatert: 28.04.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter