29.04.2016

Referat fra møte i Bioteknologirådet 2.2.2016

29Møtested:    Thon Hotel Opera

Tidspunkt:  Tirsdag 2. februar 2016 kl. 10.00–15.30

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Inge Lorange Backer

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Nils Vagstad

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

May Thorseth

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Bjørn Myskja

Petter Frost

Bernadette Kumar

Fern Wickson

Ole Kristian Fauchald (vara)

 

Varamedlem Terje Mesel er innvilget fritak for resten av rådsperioden.

 

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

 

 

Observatører:                                         

Casper Linnestad, KLD

Fra sekretariatet møtte:

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

Unni Taiet Selmer

Lene Martinsen

 

Møteleder:                             Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene:           1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Det ble avholdt et GMO-seminar med innlegg fra seniorrådgiver Casper Linnestad, Klima- og miljødepartementet

 

 

SAK 01/01/16       Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 02/01/16       Møteprotokoll for rådsmøtet 8. desember 2015

 

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 8. desember 2015

 

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 03/01/16       Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

 

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 04/01/16       Genmodifiserte nellikar med endra blomsterfarge: Moonaqua, Moonvelvet, Moonberry og Moonlite

 

Saksbehandlarar: Lene Martinsen og Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet om nelliken Moonaqua
 • Utdrag frå søkjaren sine svar på spørsmål frå EU/EØS-landa om Moonaqua og Moonlite

 

Vedtak:

Bioteknologirådet godkjenner utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

Rådet vil komme tilbake til vurdering av krava i genteknologiloven om samfunnsnytte og berekraft og dei andre elementa i loven.

 

 

SAK 05/01/16       Kjerneoverføring/Mitokondriedonasjon

 

Saksbehandler:     Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om kjerneoverføring/mitokondriedonasjon

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 06/01/16       Handlingsplan 2016

 

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til handlingsplan med kommunikasjonsplan

 

Vedtak:

Handlingsplanen godkjennes med de endringene som fremkom på møtet.

 

 

SAK 07/01/16       Regulering av menneskets mikrobiota og mikrobiom?

 

Saksbehandler: Sigrid Bratlie Thoresen

 

Sakspapir:

 • Notat om regulering av menneskets mikrobiota og mikrobiom

 

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 07/01/16       Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

 

Saksbehandler: Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

 • Høringsnotat: Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

 

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til høringssvar i tråd med diskusjonen på møtet. Høringssvaret godkjennes av rådets leder.

 

 

SAK 08/01/16       Orientering

 

Det ble orientert om følgende saker:

 

 • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 17.12.2015: Statsbudsjettet 2016 – kap. 712 Bioteknologirådet – tildeling av bevilgning

 

 • Kopi av brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 05.01.2016: Oversender henvendelse fra Bioteknologirådet om salg av selvtester til forbrukere

 

 • Sekretariatet orienterte om at det har kommet et nytt kapittel i bioteknologiloven, kapittel 4 a «Bruk av fostervev». Det er overført fra transplantasjonsloven

 

 

SAK 10/01/16       Eventuelt

 

Vedtak:

Intet

Siden ble opprettet: 29.04.2016. Siden ble oppdatert: 07.12.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter