Publisert: 30. april 2016


Antallet målrettede kreftbehandlinger øker raskt. Likevel ser vi allerede nå at helsevesenet ikke har økonomi til å ta alle i bruk. Dette har ført til at de med midler i økende grad kjøper behandling privat, og at en privat helseforsikring i ytterste konsekvens kan bety forskjellen på liv og død. Dersom visjonen om et godt og likeverdig tilbud om persontilpasset medisin skal bli en realitet, må myndighetene forplikte seg til en helhetlig satsing. Har vi råd til en slik satsing? Vi spør heller: har vi råd til å la være? Velkommen til debatt!

Tid: Fredag 29. april, kl. 9-11
Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Amalie Skram

Program:

Hva skjer i forskingsfronten innen kreftgenomikk?  
Ola Myklebost, Leder for Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC), professor ved Universitetet i Bergen og kreftforsker ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet i Oslo. Se http://kreftgenomikk.no

Persontilpasset kreftbehandling
Per Eystein Lønning, Leder for Nasjonal Kreftsatsing og onkolog ved Haukeland Universitetssjukehus. Sehttp://kreftsatsing.no

Legemiddelindustriens bidrag til morgendagens behandling
Monica Larsen, Seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

Satsing på persontilpasset kreftbehandling
Ole Alexander Opdalshei, Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Paneldebatt med spørsmål fra salen:
Per Eystein Lønning fra Nasjonal Kreftsatsing, Ole Alexander Opdalshei fra Kreftforeningen, Tone Trøen Wilhelmsen fra Høyre, Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet og Karita Bekkemellem fra Legemiddelindustrien