29.04.2016

Støttar enklare reglar for gen-tilpassa medisinering

KH_bredde_web

Det er bra at regjeringa følgjer opp forslaget frå Bioteknologirådet om å lage ei forskrift om farmakogenetikk, meiner rådet.

Bioteknologirådet støttar hovudtrekka i forslaget frå regjeringa til forskrift om farmakogenetikk. Enkelte genvariantar påverkar korleis eit legemiddel blir omsett i kroppen, slik at nokre pasientar treng ei anna dosering av legemiddelet eller bør bruke eit anna legemiddel. Ei farmakogenetisk undersøking er ein gentest for å undersøke forventa respons på desse legemidla, slik at behandlinga kan tilpassast pasienten. I 2014 vart det gjort farmakogenetisk testing av 2650 pasientar i Norge, ifølgje Helse- og omsorgsdepartementet.

Farmakogenetiske testar er definerte i forarbeida til bioteknologiloven som prediktive genetiske undersøkingar. Det fører med seg krav til skriftleg samtykke, genetisk rettleiing for pasienten og godkjenning av verksemda som gjennomfører testen. Forskrifta som er foreslått, vil gjere at farmakogenetiske undersøkingar, med enkelte unntak, ikkje blir omfatta av desse krava.

– Farmakogenetiske undersøkingar gjer det mogleg å gi enkelte pasientar betre og meir skånsam behandling ved at typen medisin og doseringa blir tilpassa dei genetiske anlegga til pasienten. Vi har tatt til orde for å lage ei slik forskrift som kan fjerne nokre unødvendige administrative hinder for slike undersøkingar, og er glade for at regjeringa følgjer opp dette, seier leiar i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen.

Bioteknologirådet tilrår likevel at ein av reglane i forslaget til forskrift bør omformulerast, slik at det blir tydelegare kva for slags testar som skal omfattast av forskrifta.

 

Les heile fråsegna om forslag til forskrift om farmakogenetikk.

Siden ble opprettet: 29.04.2016. Siden ble oppdatert: 29.04.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter