29.04.2016

Støttar enklare reglar for gen-tilpassa medisinering

KH_bredde_web

Det er bra at regjeringa følgjer opp forslaget frå Bioteknologirådet om å lage ei forskrift om farmakogenetikk, meiner rådet.

Bioteknologirådet støttar hovudtrekka i forslaget frå regjeringa til forskrift om farmakogenetikk. Enkelte genvariantar påverkar korleis eit legemiddel blir omsett i kroppen, slik at nokre pasientar treng ei anna dosering av legemiddelet eller bør bruke eit anna legemiddel. Ei farmakogenetisk undersøking er ein gentest for å undersøke forventa respons på desse legemidla, slik at behandlinga kan tilpassast pasienten. I 2014 vart det gjort farmakogenetisk testing av 2650 pasientar i Norge, ifølgje Helse- og omsorgsdepartementet.

Farmakogenetiske testar er definerte i forarbeida til bioteknologiloven som prediktive genetiske undersøkingar. Det fører med seg krav til skriftleg samtykke, genetisk rettleiing for pasienten og godkjenning av verksemda som gjennomfører testen. Forskrifta som er foreslått, vil gjere at farmakogenetiske undersøkingar, med enkelte unntak, ikkje blir omfatta av desse krava.

– Farmakogenetiske undersøkingar gjer det mogleg å gi enkelte pasientar betre og meir skånsam behandling ved at typen medisin og doseringa blir tilpassa dei genetiske anlegga til pasienten. Vi har tatt til orde for å lage ei slik forskrift som kan fjerne nokre unødvendige administrative hinder for slike undersøkingar, og er glade for at regjeringa følgjer opp dette, seier leiar i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen.

Bioteknologirådet tilrår likevel at ein av reglane i forslaget til forskrift bør omformulerast, slik at det blir tydelegare kva for slags testar som skal omfattast av forskrifta.

 

Les heile fråsegna om forslag til forskrift om farmakogenetikk.

Siden ble opprettet: 29.04.2016. Siden ble oppdatert: 29.04.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter