Publisert: 10. mai 2016

Bilde av embryo med nål
Illustrasjonsfoto: iStock

Svenske forskere er blant de første i verden som har kartlagt i detalj hvordan gener styrer fosterutviklingen hos mennesker. På Fredrik Lanners gjesteforelesning i Oslo 2. juni får du høre om den banebrytende forskningen og planene videre om å forske på genredigerte embryoer.

 

Tid: Torsdag 2. juni, kl. 10.00–11.00
Sted: Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, auditorium 2

Hva foregår egentlig i arvestoffet vårt DNA – genene – like etter unnfangelsen? Nye metoder for å redigere gener gjør det mulig å studere hvordan ulike gener påvirker fosterutviklingen. Målet er å få ny innsikt som kan gi bedre behandling av sykdommer. Kanskje kan vi også få nye og bedre metoder for assistert befruktning. Mulighetene er mange, men hvilke utfordringer gir bruken av disse metodene? Og er det etisk forsvarlig å la forskere gjøre genetiske endringer i embryoer (den første fasen av fosterutviklingen)?

Vi har lenge hatt lite kunnskap om hva som skjer i tidlig i de første fasene av fosterutviklingen hos mennesker. Fredrik Lanner og kollegene hans ved Karolinska Institutet i Stockholm er de første i verden som har lyktes med å gjøre en detaljert undersøkelse av hvilke gener som er aktive i enkeltceller tidlig i fosterutviklingen. Forskningsresultatene er nylig publisert i det ledende tidsskriftet Cell.

Nå ønsker de å gå ett skritt lengre og bruke den nye genredigeringsmetoden CRISPR til å endre på gener for å se hvordan dette påvirker utviklingen i den tidlige fasen av fosterutviklingen. Dette åpner for ny kunnskap, men reiser også etiske spørsmål som har ført til innvendinger fra flere hold.

Hør Fredrik Lanner fortelle om nordisk genforskning på internasjonalt toppnivå – og de omstridte etiske spørsmålene som følger med – i forelesningen «Mapping the first week of human embryo development using single cell RNA-sequencing».

 

Møtet er åpent for alle, men vi har begrenset antall plasser.

Merk at forelesningen holdes på engelsk.

Arrangører: Nordisk komite for bioetikk, Bioteknologirådet og UiO:Life Science.