10.05.2016

Gjesteforelesning: Banebrytende forskning på gener og fosterutvikling

Bilde av embryo med nål

Illustrasjonsfoto: iStock

Svenske forskere er blant de første i verden som har kartlagt i detalj hvordan gener styrer fosterutviklingen hos mennesker. På Fredrik Lanners gjesteforelesning i Oslo 2. juni får du høre om den banebrytende forskningen og planene videre om å forske på genredigerte embryoer.

 

Tid: Torsdag 2. juni, kl. 10.00–11.00
Sted: Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, auditorium 2

Hva foregår egentlig i arvestoffet vårt DNA – genene – like etter unnfangelsen? Nye metoder for å redigere gener gjør det mulig å studere hvordan ulike gener påvirker fosterutviklingen. Målet er å få ny innsikt som kan gi bedre behandling av sykdommer. Kanskje kan vi også få nye og bedre metoder for assistert befruktning. Mulighetene er mange, men hvilke utfordringer gir bruken av disse metodene? Og er det etisk forsvarlig å la forskere gjøre genetiske endringer i embryoer (den første fasen av fosterutviklingen)?

Vi har lenge hatt lite kunnskap om hva som skjer i tidlig i de første fasene av fosterutviklingen hos mennesker. Fredrik Lanner og kollegene hans ved Karolinska Institutet i Stockholm er de første i verden som har lyktes med å gjøre en detaljert undersøkelse av hvilke gener som er aktive i enkeltceller tidlig i fosterutviklingen. Forskningsresultatene er nylig publisert i det ledende tidsskriftet Cell.

Nå ønsker de å gå ett skritt lengre og bruke den nye genredigeringsmetoden CRISPR til å endre på gener for å se hvordan dette påvirker utviklingen i den tidlige fasen av fosterutviklingen. Dette åpner for ny kunnskap, men reiser også etiske spørsmål som har ført til innvendinger fra flere hold.

Hør Fredrik Lanner fortelle om nordisk genforskning på internasjonalt toppnivå – og de omstridte etiske spørsmålene som følger med – i forelesningen «Mapping the first week of human embryo development using single cell RNA-sequencing».

 

Møtet er åpent for alle, men vi har begrenset antall plasser.

Merk at forelesningen holdes på engelsk.

Arrangører: Nordisk komite for bioetikk, Bioteknologirådet og UiO:Life Science.

Siden ble opprettet: 10.05.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter