03.05.2016

Mangelfull strategi for persontilpasset medisin

KH_bredde_web

Bioteknologirådet er positive til at det utarbeides en nasjonal strategi for persontilpasset medisin, men har kritiske merknader til dokumentet.

Helsedirektoratets utkast til nasjonal strategi for persontilpasset medisin går ikke langt nok i å angi retninger og konkrete tiltak for hvordan persontilpasset medisin skal innføres i helsetjenesten, mener Bioteknologirådet. I høringssvaret sitt etterlyser rådet også at det tas stilling til de etiske og politiske utfordringene persontilpasset medisin stiller oss overfor, spesielt når det gjelder samtykke, informasjonsdeling og innsynsrett.

Bioteknologirådet mener økende persontilpassing i medisinen vil kunne føre med seg bedre behandling for pasientene og et langsiktig innsparingspotensiale for samfunnet, fordi man reduserer bruken av medisiner og behandlinger som ikke virker for den enkelte pasienten. Det er imidlertid problematisk at det ikke er satt av egne midler til satsingen på persontilpasset medisin, mener rådsmedlemmene.

– Vellykket persontilpasset medisin kan bety bedre behandling og innsparinger for helsevesenet på lang sikt, men det vil koste ekstra i startfasen. Vi er bekymret for de mulige konsekvensene dersom disse pengene må tas fra ordinære helsebudsjetter. I tillegg savner vi en grundigere drøfting av spørsmål knyttet til samtykke, veiledning og råderett over helseopplysninger, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen.

Bioteknologirådet understreker samtidig at nasjonal samordning er nødvendig for å tilrettelegge for best mulig anvendelse av ny teknologi og opparbeidelse av kunnskap, og for å sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvilken region pasienten hører til. Det er positivt at strategiutkastet bygger på disse viktige prinsippene. Rådet fremhever også utkastets analyse av fem saksområder som krever nasjonale løsninger som et viktig arbeid.

Les hele høringssvaret her.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, tlf. 976 900 76, epost hk[at]bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 03.05.2016. Siden ble oppdatert: 03.05.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter