03.05.2016

Mangelfull strategi for persontilpasset medisin

KH_bredde_web

Bioteknologirådet er positive til at det utarbeides en nasjonal strategi for persontilpasset medisin, men har kritiske merknader til dokumentet.

Helsedirektoratets utkast til nasjonal strategi for persontilpasset medisin går ikke langt nok i å angi retninger og konkrete tiltak for hvordan persontilpasset medisin skal innføres i helsetjenesten, mener Bioteknologirådet. I høringssvaret sitt etterlyser rådet også at det tas stilling til de etiske og politiske utfordringene persontilpasset medisin stiller oss overfor, spesielt når det gjelder samtykke, informasjonsdeling og innsynsrett.

Bioteknologirådet mener økende persontilpassing i medisinen vil kunne føre med seg bedre behandling for pasientene og et langsiktig innsparingspotensiale for samfunnet, fordi man reduserer bruken av medisiner og behandlinger som ikke virker for den enkelte pasienten. Det er imidlertid problematisk at det ikke er satt av egne midler til satsingen på persontilpasset medisin, mener rådsmedlemmene.

– Vellykket persontilpasset medisin kan bety bedre behandling og innsparinger for helsevesenet på lang sikt, men det vil koste ekstra i startfasen. Vi er bekymret for de mulige konsekvensene dersom disse pengene må tas fra ordinære helsebudsjetter. I tillegg savner vi en grundigere drøfting av spørsmål knyttet til samtykke, veiledning og råderett over helseopplysninger, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen.

Bioteknologirådet understreker samtidig at nasjonal samordning er nødvendig for å tilrettelegge for best mulig anvendelse av ny teknologi og opparbeidelse av kunnskap, og for å sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvilken region pasienten hører til. Det er positivt at strategiutkastet bygger på disse viktige prinsippene. Rådet fremhever også utkastets analyse av fem saksområder som krever nasjonale løsninger som et viktig arbeid.

Les hele høringssvaret her.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, tlf. 976 900 76, epost hk[at]bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 03.05.2016. Siden ble oppdatert: 03.05.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter