03.05.2016

Mangelfull strategi for persontilpasset medisin

KH_bredde_web

Bioteknologirådet er positive til at det utarbeides en nasjonal strategi for persontilpasset medisin, men har kritiske merknader til dokumentet.

Helsedirektoratets utkast til nasjonal strategi for persontilpasset medisin går ikke langt nok i å angi retninger og konkrete tiltak for hvordan persontilpasset medisin skal innføres i helsetjenesten, mener Bioteknologirådet. I høringssvaret sitt etterlyser rådet også at det tas stilling til de etiske og politiske utfordringene persontilpasset medisin stiller oss overfor, spesielt når det gjelder samtykke, informasjonsdeling og innsynsrett.

Bioteknologirådet mener økende persontilpassing i medisinen vil kunne føre med seg bedre behandling for pasientene og et langsiktig innsparingspotensiale for samfunnet, fordi man reduserer bruken av medisiner og behandlinger som ikke virker for den enkelte pasienten. Det er imidlertid problematisk at det ikke er satt av egne midler til satsingen på persontilpasset medisin, mener rådsmedlemmene.

– Vellykket persontilpasset medisin kan bety bedre behandling og innsparinger for helsevesenet på lang sikt, men det vil koste ekstra i startfasen. Vi er bekymret for de mulige konsekvensene dersom disse pengene må tas fra ordinære helsebudsjetter. I tillegg savner vi en grundigere drøfting av spørsmål knyttet til samtykke, veiledning og råderett over helseopplysninger, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen.

Bioteknologirådet understreker samtidig at nasjonal samordning er nødvendig for å tilrettelegge for best mulig anvendelse av ny teknologi og opparbeidelse av kunnskap, og for å sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvilken region pasienten hører til. Det er positivt at strategiutkastet bygger på disse viktige prinsippene. Rådet fremhever også utkastets analyse av fem saksområder som krever nasjonale løsninger som et viktig arbeid.

Les hele høringssvaret her.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, tlf. 976 900 76, epost hk[at]bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 03.05.2016. Siden ble oppdatert: 03.05.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter