Publisert: 23. juni 2016

(Illustrasjonsfoto: iStock)
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Vil økt tilgang til assistert befruktning bidra til mer eller mindre likestilling i Norge?

Eggdonasjon, assistert befruktning til enslige kvinner og lagring av ubefruktede egg kan gi flere kvinner mulighet til å bli gravide, og til å bestemme når i livet de ønsker å stifte familie. Likevel er ingen av disse behandlingsformene tillatt i Norge.

Vil det fremme likestilling og kvinners selvråderett å tillate disse behandlingene? Vil det tvert imot gjøre at samfunnet i større grad ser på graviditet og familieliv som noe som kan tilpasses, utsettes og nedprioriteres, slik at det blir vanskeligere å kombinere jobb og familie? Eller er hele premisset for en slik debatt feil, fordi den settes foreldrenes interesser over barnas?

Velkommen til debatt med Anette Trettebergstuen (Ap), Tone W. Trøen (H), Ketil Kjenseth (V) og Olaug Bollestad (KrF).

Ordstyrer: Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet.

Tid: Torsdag 18. august kl. 18-19.30.
Sted: Pigene på torget, Arendal.
Arrangør: Bioteknologirådet.

Gratis inngang.