07.06.2016

Regulering av mikroorganismar bør vurderast

KH_bredde_web

Styresmaktene bør vurdere om transplantasjon av tarmbakteriar og andre mikroorganismar bør regulerast som ei medisinsk behandling, meiner Bioteknologirådet.

Mikroorganismar som bakteriar og sopp dekkjer mesteparten av overflatene inni og utanpå kroppen vår. Den totale populasjonen av mikroorganismar hos ein person blir kalla mikrobiotaen.

Desse mikroorganismane utfører ei rekkje oppgåver som er viktige for god helse. Nyare forsking viser at mikrobiotaen påverkar helsa vår på komplekse og ikkje alltid kjende måtar, mellom anna når det gjeld overvekt, type 2-diabetes, tarm- og leverkreft, leddgikt, hjarte- og karsjukdommar, astma, irritabel-tarm-syndrom og Crohns sjukdom.

Med denne nye forståinga av kva mikrobiotaen har å seie for helsa vår, har det også komme stadig fleire behandlingsmetodar. Mellom anna har overføring av avføring frå ein frisk donor til ein sjuk mottakar for å etablere ny tarmflora (såkalla fekal mikrobiotatransplantasjon, forkorta FMT) vist seg å ha god effekt for enkelte sjukdommar. FMT fører likevel med seg ein mogleg risiko for å overføre infeksjonssjukdommar som hiv eller salmonella frå donor til mottakar. Verken i Noreg eller i Europa er det enno endeleg avklart korleis ein skal regulere fekal mikrobiotatransplantasjon i lovverket.

Fordi tilgangen til FMT i helsevesenet dei fleste stader er avgrensa, kombinert med det faktumet at prosedyren er relativt enkel, har privatpersonar i fleire land begynt å utføre behandlinga heime. Da må forbrukaren sjølv undersøkje bakgrunnen til donoren.

I ein ny fråsegn tilrår Bioteknologirådet at styresmaktene bør vurdere om ein bør lovregulere medisinsk behandling som er retta mot mikrobiotaen, slik som fekal mikrobiotatransplantasjon.

– Det er gledeleg at denne typen behandling ser ut til å kunne ha eit stort potensial mot fleire ulike sjukdommar. No er det viktig å få på plass eit tydeleg regelverk, av omsyn til pasientar, produsentar og helsevesenet. Vi må unngå ein situasjon som vi har sett i enkelte andre land, der nokre pasientar prøver å gjennomføre slik behandling på seg sjølv, utan fagleg kvalitetssikring, seier Bioteknologirådets leiar Kristin Halvorsen. Ho legg til at Bioteknologirådet gjerne bidreg til vidare konstruktiv diskusjon rundt denne problemstillinga.

Klikk her for å lese heile fråsegna om forsking på og medisinsk behandling av mikrobiotaen.

Les meir om mikrobiotaen i magasinet vårt GENialt: Din bedre, verre halvdel

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, tlf. 976 900 76 eller epost hk[at]bioteknologiradet.no.

Siden ble opprettet: 07.06.2016. Siden ble oppdatert: 07.06.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter