03.06.2016

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 9. juni 2016

SAK 24/03/16    Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 25/03/16    Møteprotokoll for rådsmøtet 26.–27. april 2016

SAK 26/03/16    Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 27/03/16    Søknad om å ta i bruk ny metode, laser-assistent klekking i forbindelse med forskningsprosjekt på assistert befruktning

SAK 28/03/16    Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i forskning

SAK 29/03/16    Regulering av RNA- og DNA-vaksinerte dyr

SAK 30/03/16    Nye DNA-teknikker utfordrer prinsippene for regulering av genmodifiserte organismer

SAK 31/03/16    Samfunnsnytte i vurderingane av genmodifiserte organismar (GMO)

SAK 32/03/16    Genmodifisert insektresistent soya ­– sluttbehandling i Noreg

SAK 33/03/16    Fosterdiagnostikk: Undersøking av trisomi hos foster ved hjelp av blodprøve frå den gravide (NIPT)

SAK 34/03/16    Handlingsplan 2016-2017

SAK 35/03/16    Orientering

SAK 36/03/16    Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, på mobil 976 900 76 eller e-post: hk[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 03.06.2016. Siden ble oppdatert: 03.06.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter