Publisert: 29. juni 2016

Korleis kan vi i praksis vurdere om ein GMO er etisk og samfunnsmessig forsvarleg og i samsvar med prinsippet om berekraftig utvikling?

Fern Wickson er seniorforskar og koordinator ved Avdeling for samfunn, økologi og etikk ved GenØk – Senter for biotryggleik i Tromsø og medlem av Bioteknologirådet. Ho har forska innan fleire fag, og har doktorgrad både i statsvitskap og biologi. Wickson deltar for tida i fleire internasjonale forskingsprosjekt om regulering av nye teknologiar.

Tid: Onsdag 8. juni kl. 8.15–9.30
Stad: Håndverkeren, Sangerhallen (5. etg.), Oslo