01.09.2016

Åpent møte 10. oktober: Genmodifisert potet mot tørråte – et alternativ for norsk landbruk?

Potet med brune merker

Mandelpotet med tørråte. Foto: Borghild Glorvigen

Tørråte er den vanligste sykdommen på potet både i Norge og i resten av verden. I dag sprøyter potetbønder åkrene flere ganger i sesongen. Det tar tid og koster penger.

Tørråte skyldes soppen Phytophthora infestans, som enten følger med settepoteten eller sprer seg med vinden i dyrkingssesongen. Soppen trives best der det er fuktig. I Norge er problemet størst sør og midt i landet, og det varierer fra år til år hvor hardt sykdommen slår til.

En potet med god resistens overfor tørråte vil kunne minske bruken av sprøytemidler. Det har imidlertid vist seg vanskelig ved hjelp av tradisjonell foredling å få fram en potet som bevarer resistensen over tid.

Nå jobber flere forskningsmiljøer og firma i Europa og USA med å lage genmodifiserte poteter som er resistente mot tørråte. Måten de gjør det på, er å sette inn resistensgener fra ville potetsorter.

  • Hvilke muligheter gir genmodifisering for å lage resistente potetsorter?
  • Hva er utfordringene?
  • Er genmodifisert potet bra både for bønder og miljø? Hva tenker resten av matnæringa? Og hva ønsker forbrukerne?

Innlegg og diskusjon ved: 

Muath Alsheik, forsker, Graminor

Frøydis Gillund, forsker, GenØk

Stein Arve Staxrud, potetbonde

Inge Erling Næsset, kvalitetsdirektør, NorgsGruppen

Ordstyrer: Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet

Møtet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Tid: 10. oktober kl. 15–17.30

Sted: Oslo, Litteraturhuset, rom Nedjma

Arrangører: Bioteknologirådet og GenØK, senter for biosikkerhet

Fra tidsskriftet GENialt:Les forsker Frøydis Gillunds artikkel om GM-potet. 

Siden ble opprettet: 01.09.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter