Publisert: 30. september 2016

Foto: iStock.
Foto: iStock.

Bioteknologirådet har bedt regjeringen fjerne uønskede barrierer mot å ta i bruk vaksiner basert på ny teknologi i kampen mot sykdommer hos dyr. Utvikling av slike vaksiner er spesielt relevant for fiskeoppdrettsnæringen der vaksiner i stor grad utvikles og brukes i Norge. Fiskeriminister Per Sandberg stiller til debatt.

Tid: 14. november, kl. 12–14.

Sted: The Lounge, MESH  (Tordenskiolds gate 3), Oslo

Møtet strømmes. Følg det direkte her.

 

Sykdommer er en stadig utfordring for en oppdrettsnæring i endring og vekst. Innen fiskeoppdrett produseres det i dag effektive vaksiner mot sykdommer som var utbredt for få år siden. Men fremdeles finnes flere sykdommer en ikke kan vaksineres imot. For en del sykdommer skyldes dette at vaksineutvikling med klassisk teknologi har vist seg vanskelig.

Utvikling av vaksiner er en langvarig prosess som krever store investeringer. Usikkerhet rundt markedstilgang vil derfor påvirke vaksineprodusenters beslutning om investering i ny vaksineteknologi. For vaksiner til laks vil forventet markedstilgang i Norge ha en avgjørende betydning.

I Norge defineres fisk som vaksineres med noen av morgendagens vaksineteknologier (for eksempel RNA- eller DNA-vaksiner) som genmodifiserte organismer (GMO). Det betyr at fisken må holdes under særskilt rømningssikre forhold og merkes som genmodifisert når den selges. Dette gjelder også når RNA/DNA-et er borte fra fisken, og det eneste det har gjort var å stimulere til en immunrespons som ga immunitet mot en bestemt sykdom.

Bioteknologirådet har flere ganger anbefalt at regjeringen tolker eller endrer regelverket slik at RNA/DNA-vaksinerte dyr, som hovedregel, ikke skal defineres som genmodifiserte etter vaksinering.

Regjeringen har profilert seg med et mål om å skape ytterligere bærekraftig vekst i oppdrettsbransjen. Bruk av ny vaksineteknologi kan bidra til dette uten at vi øker risikoen for hverken dyr, mennesker eller miljø.

 

Panel:

Per Sandberg, fiskeriminister

Petter Frost, MSD Animal Health Innovation og medlem i Bioteknologirådet

Henrik Stenwig, Sjømat Norge

Espen Rimstad, NMBU Veterinærhøyskolen

Bjarte Rambjør Heide, Miljødirektoratet

Anne Ingeborg Myhr, GenØk

 

Ordstyrer: Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet

 

Les mer: Bioteknologirådets uttalelse om DNA-vaksiner