23.09.2016

Ja til genmodifiserte nellikar

Nelliker i ulike farger

Illustrasjonsfoto: iStock

Et fleirtal i Bioteknologirådet vil tillate import av genmodifiserte nellikar med endra farge. To medlemmer tilrår at Noreg legg ned forbod.

Eit fleirtal i Bioteknologirådet tilrår at det ikkje bør leggjast ned forbod mot import av snittblomster frå den genmodifiserte nelliken SHD-27531-4. Nelliken er genmodifisert slik at han har ein annan blomsterfarge enn vanleg nellik. Gena kjem frå petunia og fiol og gjer nelliken raudlilla.

EU har godkjent søknaden frå selskapet Suntory om å få lov til å importere desse nellikane for sal i blomsterbutikkar. Når ein GMO er godkjend i EU, skal Noreg vurdere om det skal leggjast ned forbod etter genteknologiloven, eller om det skal vere lov å omsetje produkta i Noreg. Bioteknologirådet skal mellom anna vurdere om ein GMO bidreg til berekraftig utvikling og er samfunnsnyttig og etisk forsvarleg.

– Etter ei heilskapleg vurdering ser fleirtalet i Bioteknologirådet ikkje grunn til at Noreg skal leggje ned forbod mot desse nellikane. Nellikane utgjer ikkje nokon helse- og miljørisiko. Og sjølv om dei ikkje har nokon spesiell samfunnsnytte eller bidreg spesielt til berekraftig utvikling, meiner vi at ein i denne saka ikkje treng å leggje avgjerande vekt på dette, seier leiar i Bioteknologrådet Kristin Halvorsen.

To medlemmer i Bioteknologirådet tilrår at Noreg legg ned forbod mot import av den genmodifiserte nelliken. Desse rådsmedlemmene meiner at fråvær av negative effektar ved GMO-ar eller GMO-produkt er eit nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg vilkår for godkjenning. I tillegg må ein òg kunne vise til korleis slike produkt gir positive bidrag til samfunnet. Desse rådsmedlemmene kan ikkje sjå nokon nemnande samfunnsnytte ved desse nellikane, og meiner informasjonen frå søkjaren om berekraft, etikk og samfunnsnytte er mangelfull.

Klikk her for å lese heile fråsegna frå Bioteknologirådet.

Siden ble opprettet: 23.09.2016. Siden ble oppdatert: 23.09.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter