Publisert: 7. september 2016

Tid: onsdag 14. september kl. 10.00-17.00.

Sted: Møtelokale i Brugata 19, 1. etasje, 0186 Oslo

 

SAK 37/04/16        Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 38/04/16        Møteprotokoll for rådsmøtet 9. juni 2016

SAK 39/04/16       Genmodifisert nellik SHD-27531-4 med endra blomsterfarge

SAK 40/04/16       Genmodifisert insektresistent soya – sluttbehandling i Noreg. Søknad om godkjenning av import, prosessering, mat og fôr

SAK 41/04/16   Samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet om operasjonalisering av  begrepet «samfunnsnytte» i genteknologiloven

SAK 42/04/16       Genredigerte organismer: Tre eksempler

SAK 43/04/16        Revisjon av genteknologiloven

SAK 44/04/16        Midlertidig genuttrykk i immun-/genterapi

SAK 45/04/16        Handlingsplan 2016-2017

SAK 46/04/16       Fosterdiagnostikk: Undersøking av trisomi hos foster ved hjelp blodprøve frå den gravide (NIPT)

SAK 47/04/16        Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 48/04/16        Orientering

SAK 49/04/16        Eventuelt

 

Mediekontakt: Seniorrådgiver Truls Petersen (vikar for kommunikasjonssjef Hallvard Kvale), på mobil 970 88 101 eller e-post: tp[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.