25.10.2016

Foreslår enklare reglar for immunterapi-forsøk

Kristin Halvorsen_bredde_web

Bioteknologirådet foreslår at kliniske forsøk med nokre former for immunterapi skal bli fritatte frå krava om godkjenning av genterapiar i bioteknologiloven.

Eit samla Bioteknologiråd tilrår at nokre former for kliniske forsøk med immunterapi bør bli fritatte frå krava om godkjenning i bioteknologiloven. Tilrådinga gjeld forsøk der det blir nytta DNA- eller RNA-basert genmateriale som blir brote ned etter ei tid. Rådet seier eit slikt unntak kan gjere at kliniske studiar kjem fortare i gang, og meiner dei andre godkjenningskrava for slike studiar sikrar pasienttryggleiken. Ved immunterapi blir immunforsvaret i kroppen stimulert til å angripe og drepe kreftceller, utan bruk av kirurgi, cellegift eller stråling.

– Bioteknologirådet ønskjer å bidra til at god og viktig forsking ikkje blir bremsa av unødvendige hindringar. Ved å unngå at studiar blir forseinka på grunn av omfattande godkjenningskrav, kan vi også gjere det meir attraktivt å legge kliniske studiar til Noreg. Dette vil vere ein fordel for norske pasientar, seier leiar i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen.

Den aktuelle behandlinga foregår ved at genetisk materiale blir isolert frå kreftcellene og brukt til å stimulere immuncellene til pasienten. På den måten lærer immuncellene korleis dei skal angripe kreftcellene, før immuncellene blir sette tilbake i pasienten igjen.

I dag blir desse formene for immunterapi, der det blir gjort kortvarig behandling med genetisk materiale, regulerte som genterapi, og må ha særskild godkjenning. Denne reguleringa skil seg frå reguleringa i EU, der dei ikkje reknar kortvarig behandling med RNA som genterapi. Denne forskjellen kan føre til at oppstart av kliniske studiar blir forseinka, og at kliniske studiar ikkje blir gjorde i Noreg.

Bioteknologirådet uttaler samtidig at reguleringa av genterapi høyrer naturleg inn under bioteknologiloven, ettersom det omfattar endring av genetisk materiale ved hjelp av genteknologi.

Klikk her for å lese heile fråsegna frå Bioteknologirådet.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, 976 900 76 / hk[at]bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 25.10.2016. Siden ble oppdatert: 25.10.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter