25.10.2016

Foreslår enklare reglar for immunterapi-forsøk

Kristin Halvorsen_bredde_web

Bioteknologirådet foreslår at kliniske forsøk med nokre former for immunterapi skal bli fritatte frå krava om godkjenning av genterapiar i bioteknologiloven.

Eit samla Bioteknologiråd tilrår at nokre former for kliniske forsøk med immunterapi bør bli fritatte frå krava om godkjenning i bioteknologiloven. Tilrådinga gjeld forsøk der det blir nytta DNA- eller RNA-basert genmateriale som blir brote ned etter ei tid. Rådet seier eit slikt unntak kan gjere at kliniske studiar kjem fortare i gang, og meiner dei andre godkjenningskrava for slike studiar sikrar pasienttryggleiken. Ved immunterapi blir immunforsvaret i kroppen stimulert til å angripe og drepe kreftceller, utan bruk av kirurgi, cellegift eller stråling.

– Bioteknologirådet ønskjer å bidra til at god og viktig forsking ikkje blir bremsa av unødvendige hindringar. Ved å unngå at studiar blir forseinka på grunn av omfattande godkjenningskrav, kan vi også gjere det meir attraktivt å legge kliniske studiar til Noreg. Dette vil vere ein fordel for norske pasientar, seier leiar i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen.

Den aktuelle behandlinga foregår ved at genetisk materiale blir isolert frå kreftcellene og brukt til å stimulere immuncellene til pasienten. På den måten lærer immuncellene korleis dei skal angripe kreftcellene, før immuncellene blir sette tilbake i pasienten igjen.

I dag blir desse formene for immunterapi, der det blir gjort kortvarig behandling med genetisk materiale, regulerte som genterapi, og må ha særskild godkjenning. Denne reguleringa skil seg frå reguleringa i EU, der dei ikkje reknar kortvarig behandling med RNA som genterapi. Denne forskjellen kan føre til at oppstart av kliniske studiar blir forseinka, og at kliniske studiar ikkje blir gjorde i Noreg.

Bioteknologirådet uttaler samtidig at reguleringa av genterapi høyrer naturleg inn under bioteknologiloven, ettersom det omfattar endring av genetisk materiale ved hjelp av genteknologi.

Klikk her for å lese heile fråsegna frå Bioteknologirådet.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, 976 900 76 / hk[at]bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 25.10.2016. Siden ble oppdatert: 25.10.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny rapport: Hva mener norske forbrukere om genredigert mat?

02.04.2020

Er nordmenn klare for genredigert laks, hvete eller.. Les mer »

I GENialt: Genetikkens historie: Fra Gregor Mendel til dypsekvensering

31.03.2020

Fortsatt har vi mye igjen før vi forstår.. Les mer »

Ja til assistert befruktning for enslige

31.03.2020

Bioteknologiloven er i endring. 10. februar i år.. Les mer »

Bioteknologirådet avlyser åpne møter 19. mars, 26. mars og 23. april grunnet corona

11.03.2020

På grunn av coronaviruset utsetter vi inntil videre.. Les mer »

I GENialt: Miljø-DNA: Tar pulsen på naturen

09.03.2020

DNA i vannprøver og i jordprøver kan gi.. Les mer »

I GENialt: Korleis påverkar genar den psykiske helsa vår?

08.03.2020

Forskarane leitar etter samanhengen mellom genar og psykiske.. Les mer »

AVLYST: 16. april: Hva mener folk om CRISPR-mat?

06.03.2020

Hva mener folk i Norge om CRISPR/genredigert mat?.. Les mer »

På jobbjakt? Bioteknologirådet søkjer rådgivar i genteknologi til sekretariatet i Bergen

03.03.2020

Har du kunnskap om og vil jobbe med.. Les mer »

Petter Frost – ny direktør i Bioteknologirådet

03.03.2020

– Bioteknologi vil påvirke fremtiden for enkeltpersoner og.. Les mer »

AVLYST: Frokostmøte 19. mars: Vil fremtidens laks spise trær?

28.02.2020

Bioteknologi er sentral i det grønne skiftet og.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter