Publisert: 13. oktober 2017

Møtested:          Grand Hotels Konferansesenter

Tidspunkt:          Torsdag 15. juni 2017 kl. 10.00-16.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen (kom kl. 10.40 under SAK 43)

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Nils Vagstad (kom kl. 13.00 til SAK 45)

 

Varamedlemmer:

Dag Inge Våge

Cathrine Bjorvatn (kom kl. 12.00 til SAK 45)

Ole Kristian Fauchald

May Thorseth (gikk kl. 14.45 under SAK 46)

 

Forfall:

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Bernadette Kumar

Fern Wickson

Bjørn Hofmann (vara)

 

Observatører:                                                 

Ingen

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Hallvard Kvale

Sigrid Bratlie

Truls Petersen

Audrun Utskarpen

Unni Taiet Selmer

Hilde Mellegård (tiltrer 28.09.2017, deltok en kort stund)

 

Møteleder: Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 45, 46 og 47

 

SAK 38/04/17             Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

 

SAK 39/04/17             Møteprotokoll for rådsmøtet 4. mai 2017

 

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 4. mai 2017

 

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

 

SAK 40/04/17            Genmodifisert sprøytemiddel- og insektresistent mais 1507 og Bt11 til dyrking – sluttbehandling i Noreg

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Kongeleg resolusjon 02.06.2017 om «Endring av forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter»
 • Sjå SAK 19/02/2017 for breva frå Miljødirektoratet

 

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet. For framtida kan liknande saker bli behandla administrativt av sekretariatet og rådsleiar.

 

 

SAK 41/04/17            Genmodifisert sprøytemiddelresistent sukkerbete – søknad om godkjenning i EU til import, prosessering, mat og fôr

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet
 • Artikkel om sukkerbeten H7-1 frå Genialt 4/2009

 

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

 

 

SAK 42/04/17       Genmodifisert sprøytemiddel- og insektresistent mais – søknad om godkjenning i EU til import, prosessering, mat og fôr

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet

 

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev.

 

 

SAK 43/04/17            Forslag til lov om endring i behandlingsbiobankloven – varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen m.m.

 

Saksbehandler: Elisabeth Gråbøl-Undersrud

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev på høringsnotat
 • Høringsnotat om nyfødtscreeningen fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Søknad fra Barne- og ungdomsklinikken, OUS til Helse- og omsorgsdepartementet
 • Infoskriv om nyfødtscreeningen
 • Utskrift, foredrag fra rådsmøte 14.03.2017, Rolf D. Pettersen, Avdelingsleder Nyfødtscreeningen og Terje Rootwelt, Klinikkleder Barne- og ungdomsklinikken, OUS

 

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

 

SAK 44/04/17                    GMO og samfunnsnytte

 

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

 

Saken ble trukket før rådsmøtet.

 

 

SAK 45/04/17            Smer/BTR: Om Smer og Bioteknologirådet

 

Saksbehandlere: Unni Taiet Selmer og Lotta Eriksson

 

Sakspapirer:

 • Medlemmer i SMER
 • Kort om Smer och aktuella frågor
 • Medlemmer i Bioteknologirådet
 • Informasjon om Bioteknologirådet

Vedtak:

                Intet.

 

 

SAK 46/04/17            Smer/BTR: Regelverk for assistert befruktning i Norge og Sverige

 

Saksbehandlere: Hallvard Kvale og Lotta Eriksson

 

Sakspapir:

 • Eksempel på ulike varianter av assistert befruktning (fra Smer)
 • Tidslinje assistert befruktning i Sverige (fra Smer)
 • Program for åpent møte om eggdonasjon 15. juni 2017

 

Vedtak:

Intet.

 

 

SAK 47/04/17            Smer/BTR: Persontilpassset medisin: Bruk av store genpaneler, eksomsekvensering og helgenomsekvensering – noen                                            utvalgte etiske utfordringer

 

Saksbehandlere: Elisabeth Gråbøl-Undersrud, Truls Petersen, Lotta Eriksson og Ole Johan Borge

 

Presentasjoner ved Bjørn Myskja og Benedicte Paus

 

Sakspapir:

 • Notat om mål med diskusjon på rådsmøtet

Vedtak:

                Intet.

 

 

SAK 48/04/17             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

 

Vedtak:

                Intet.

 

 

SAK 49/04/17             Orienteringer

 

Det ble orientert om følgende saker:

 • Administrativt behandlede GMO-søknader:
  • Brev til Miljødirektoratet, datert 09.05.2017: Genmodifisert sprøytemiddelresistent soya DAS-68416-4 x MON 89788 til import, prosessering, mat og fôr
  • Brev til Miljødirektoratet, datert 15.05.2017: Genmodifisert sprøytemiddelresistent mais GA21 X T25 til import, prosessering, mat og fôr
  • Brev til Miljødirektoratet, datert 19.05.2017: Genmodifisert sprøytemiddelresistent oljeraps MS11 til mat, fôr, import og prosessering
  • Brev til Miljødirektoratet, datert 22.05.2017: Genmodifisert sprøytemiddel- og insektresistent soya DAS-81419-2 x DAS-44406-6 til import, prosessering, mat og fôr
 • Stortingsmeldingen om bioteknologiloven legges frem i Statsråd 16. juni

 

 

SAK 50/04/17             Eventuelt

 

Vedtak:

Intet