17.10.2017

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 24.10.2017

Tid: Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 10.00 – 17.00

Sted: Kreftforeningens Vitensenter, Kongens gate 6, 0153 Oslo

 

Sakskart:

SAK 62/06/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 63/06/17 Møteprotokoll for rådsmøtet 14. september 2017

SAK 64/06/17 GMO og samfunnsnytte

SAK 65/06/17 Nye rutiner for behandling av saker om genmodifiserte organismer godkjent etter EUs utsettingsdirektiv (2001/18/EF)

SAK 66/06/17 Høring: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

SAK 67/06/17 Høring om Helsedatautvalgets rapport

SAK 68/06/17 Genteknologiloven

SAK 69/06/17 Møteplan rådsmøter 2018

SAK 70/06/17 Forslag om forenklet saksgang ved utvidelse av flere sykdommer i nyfødtscreeningen

SAK 71/06/17 Persontilpasset medisin: Klassifisering og tilbakemelding av genetiske varianter med usikker betydning

SAK 72/06/17 Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 73/06/17 Orientering

SAK 74/06/17 Eventuelt

Siden ble opprettet: 17.10.2017. Siden ble oppdatert: 17.10.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter