Publisert: 22. januar 2018

mat i laboratorie
Foto: iStock.

Ønsker du å påvirke hvordan bruk av genteknologi i norsk matproduksjon skal reguleres? Bli med på debatt på Ås 7. februar!

Tid: Onsdag 7. februar kl. 12-14
Sted: NMBU, Vitenparken, den store salen
Arrangører: Bioteknologirådet, NMBU, NIBIO, Nofima

Påmelding her!

Ny teknologi, særlig genredigering med CRISPR, er i ferd med å revolusjonere blant annet hvordan man kan utvikle dyr og planter for matproduksjon, og tas i bruk i et forrykende tempo verden over. Til nå har det norske landbruket hatt en felles holdning om å være restriktiv til bruk av GMO. Nå er imidlertid flere norske aktører direkte berørt av utviklingen på feltet, og ønsker en ny debatt. Noen fremhever at teknologien vil kunne gagne norske produsenter og forbrukere direkte gjennom bedre og friskere dyr og planter, og at lovgivningen derfor må legge til rette for utviklingen av morgendagens samfunnsnyttige produkter. Andre mener vi må fortsette å føre en restriktiv politikk, siden vi ikke vet nok om mulige konsekvenser.

Nå er temperaturen høy både i Norge, EU og i resten av verden, i debatten om hvordan genteknologi skal reguleres, særlig når ny teknologi er i ferd med å viske ut gamle skillelinjer for hva som er (eller bør være) innenfor og utenfor loven.

Bioteknologirådet har fulgt utviklingen tett, og tar nå initiativ til en bred offentlig debatt ved å presentere forslag til hvilke rammer som best kan legge til rette for å utnytte genteknologiens potensial, samtidig som vi ivaretar hensynet til helse, miljø, bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk. Blant annet ønsker flertallet å myke opp regelverket gjennom en nivådeling (med meldeplikt på laveste nivå), og med det sende et tydelig signal om at de ønsker å tilrettelegge for at genteknologi kan tas i bruk til ønskede formål. Se Bioteknologirådets forslag her.

Likevel ønsker rådet å høre hva andre mener før de endelige anbefalingene oversendes regjeringen i løpet av året. Sammen med NMBU, NIBIO og Nofima arrangerer vi derfor debatt på Ås. Dette er din sjanse til å påvirke hvordan genteknologi tas i bruk i fremtiden. Bli med!

Les mer om Bioteknologirådets uttalelse her.

Program

12:00–12.05
Velkommen v/ Odd Arne Rognli (ordstyrer), professor og instituttleder, Institutt for Plantevitenskap, Fakultet for Biovitenskap, NMBU

12:05–12.20
Utvikling innen konvensjonell og moderne genteknologi med vekt på landbruk og havbruk v/ Odd Arne Rognli, NMBU

12:20–12:50
Genteknologiloven og forslag til endringer i loven v/ Ole Johan Borge, direktør, Bioteknologirådet og Dag Inge Våge, medlem av Bioteknologirådet og professor, NMBU, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU

12:50–14:00
Paneldebatt: Hvordan bør vi stille oss til forslag til endringer i genteknologiloven?

Innledende kommentarer fra:
– Tage Thorstensen, forsker, Divisjon for bioteknologi og plantehelse, NIBIO
– Trine Hvoslef-Eide, professor, Institutt for Plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU
– Ingrid Olesen, forskningssjef, Avl og Genetikk, Divisjon Akvakultur, Nofima
– Katrine Eldegard, seksjonsleder, Seksjon for økologi og naturforvaltning, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
– Dag Inge Våge (representerer Bioteknologirådet), professor, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU
– Didrik Villard, student NMBU

14:00
Lette forfriskninger og mingling

 

Bioteknologirådet logo
logo nmbu
logo nofima
nibio logo