Publisert: 16. januar 2018

mat i laboratorie
Foto: iStock.

Ønsker du å påvirke hvordan genteknologi i bl.a. matproduksjon skal reguleres? Bli med på debatt på Samfundet!

Tid: Torsdag 8. februar kl. 18-20
Sted: Samfundet, Trondheim
Arrangører: Bioteknologirådet og Samfundet

Møtet strømmes. Lenke her.

Påmelding her!

GMO-debatten er preget av steile fronter. For noen vekker GMO frykt for skadelige miljøkonsekvenser og sentralisering av makt hos internasjonale storkonsern. For andre representerer GMO håp om planter og dyr som kan bidra til et mer produktivt og bærekraftig landbruk.

Ny teknologi, særlig genredigering med CRISPR, er i ferd med å revolusjonere blant annet hvordan man kan utvikle dyr og planter for matproduksjon, og tas i bruk i et forrykende tempo verden over. Mange utvikler planter og dyr som blant annet kan bidra til et mer bærekraftig land- og havbruk. I takt med den raske utviklingen øker imidlertid bekymringen for hvilke konsekvenser dette kan få, særlig for miljøet. Nå er temperaturen høy både i Norge, EU og i resten av verden, i debatten om hvordan genteknologi skal reguleres, særlig når ny teknologi er i ferd med å viske ut gamle skillelinjer for hva som er (eller bør være) innenfor og utenfor loven.

Bioteknologirådet har fulgt utviklingen tett, og tar nå initiativ til en bred offentlig debatt ved å presentere forslag til hvilke rammer som best kan legge til rette for å utnytte genteknologiens potensial, samtidig som vi ivaretar hensynet til helse, miljø, bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk. Blant annet ønsker flertallet å myke opp regelverket gjennom en nivådeling (med meldeplikt på laveste nivå), og med det sende et tydelig signal om at de ønsker å tilrettelegge for at genteknologi kan tas i bruk til ønskede formål.

Likevel ønsker rådet å høre hva andre mener før de endelige anbefalingene oversendes regjeringen i løpet av året. Debatten på Samfundet vil derfor kunne bli utslagsgivende. Dette er din sjanse til å påvirke hvordan genteknologi tas i bruk i fremtiden. Bli med!

Les mer om Bioteknologirådets uttalelse her.

Program:

Ordstyrer: Ole Johan Borge, direktør, Bioteknologirådet

• Populærvitenskapelig foredrag om CRISPR/genredigering v/ Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet
• Presentasjon av Bioteknologirådets forslag til regulering av GMO v/ nestleder Bjørn Myskja
• Korte innlegg/appeller fra:
– Atle Bones, professor og forsker på GMO og genredigering ved NTNU
– Anne Ingeborg Myhr, direktør ved GenØk – senter for biosikkerhet
– Studentrepresentant

 

Deretter blir det debatt, spørsmål fra salen og Kahoot.

 

logo studentersamfundet

Logo Bioteknologirådet