27.08.2018

Bioteknologi og livsvitenskap inn i ungdomsskolen

Bioteknologi setter dagens unge overfor nye valg. Nå lager Bioteknologirådet, UiO: Livsvitenskap og edtech-selskapet Creaza et nytt digitalt læringsunivers. Foto: iStock.

Bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Snart kan ungdom få leke seg i et digitalt læringsunivers og lære om bioteknologi og livsvitenskap.

Av Liv Røhnebæk Bjergene

Prosjektet er et samarbeid mellom Bioteknologirådet, UiO:Livsvitenskap og edtech-selskapet Creaza for å lage et lærings- og refleksjonsunivers primært for elever på 8.–10. trinn. Satsingen har fått støtte fra Norges forskningsråd, og skal prøves ut i Osloregionen i februar 2019 i forbindelse med Oslo Life Science-konferansen.

– De som er unge i dag vil bli stilt overfor valg som ikke fantes for en generasjon siden – både som enkeltindivider og som del av et samfunn. Vi tror det digitale bioteknologiuniverset vi nå er med på å lage vil gi økt interesse og kunnskap hos ungdom om bioteknologi, sier direktør i Bioteknologirådet, Ole Johan Borge.

Læring på tvers av fag

Vi er inne i det som omtales som «den genetiske æraen». Bruk av bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle innen så ulike felter som helsetjeneste, forskning, landbruk og industri. Dagens læreplan åpner for flere muligheter hvor bioteknologi og tverrfaglig livsvitenskap som omfatter både medisin, naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap, kan passe inn. Satsingen har derfor som mål om at elevene skal kunne jobbe med det digitale universet i naturfag i tillegg til samfunnsfag, KRLE og norsk.

Koplingen mellom tekniske/vitenskapelige spørsmål og hva som er verdivalg er tett, men ikke alltid lett å få øye på. Elevene trenger øvelse i å oppdage hvor verdispørsmålene ligger gjemt. Etiske problemstillinger er ikke noe som først oppstår idet teknologien skal anvendes, men kan finnes i alle faser av teknologiutviklingen, fra starten av forskningsprosessen til spørsmål om anvendelse og regulering av nye metoder eller teknologier i samfunnet. Dette gjør bioteknologifeltet både komplisert og spennende og skaper behov for samarbeid på tvers av fag.

– For vår det handler dette om å gjøre livsvitenskap kjent. Vi vil at elever skal få kjennskap til at det er mange mulige utdanningsveier for den som vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. I tillegg til medisinere, farmasøyter og biologer trenger vi blant andre kjemikere, fysikere, matematikere, informatikere, jurister, filosofer og samfunnsvitere, sier prosjektleder Norunn Torheim i UiO:Livsvitenskap.

I første omgang blir det laget 15 oppgaver om bioteknologi brukt på planter, dyr og mennesker, som vil handle om personlige livsvalg, politikk og mulige løsninger på aktuelle samfunnsutfordringer.

– Bioteknologirådet sine temasider er en mye brukt nettressurs for å lære om bio- og genteknologi. Disse sidene, i tillegg til eget stoff som er tilpasset elevene på ungdomsskolen, vil være viktige når ungdommene skal jobbe med oppgavene, sier Borge.

Velkjent læringsplattform i skolen

Svært mange elever i norsk skole bruker i dag Creaza i læringsarbeidet i skolen. I det nye læringsuniverset vil alle elever i Norge kunne jobbe med innhold og oppgaver som er dagsaktuelle, både i media og politisk, og som berører deres nåtid og fremtid.

– I Creaza er vi svært glade for å kunne gi elever mulighet til å jobbe aktivt og skapende med så viktig og relevant fagstoff, sier daglig leder i Creaza, Carl Morten Knudsen.

I prosjektet skal det utvikles et eget spesialdesignet univers med grafisk materiale som bakgrunner, karakterer og rekvisitter. Disse kan  elevene bruke for å skape digitale historier, presentasjoner, filmer og tegneserier for å drøfte, diskutere, vurdere og reflektere over viktige bioteknologiske problemstillinger og temaer. Via den offentlige påloggingstjenesten Feide vil hele utdanningssektoren ha gratis tilgang til programmet.

Vibeke Omberg i Creaza, Truls Petersen i Bioteknologirådet, Norunn Torheim i UiO: Livsvitenskap og Ole Johan Borge i Bioteknologiådet gleder seg til å gi skoleungdom et digitalt læringsverktøy om bioteknologi og livsvitenskap.

Vil du vite mer? Besøk Bioteknologirådets temasider og nettsidene til Uio: Livsvitenskap.

Siden ble opprettet: 27.08.2018. Siden ble oppdatert: 28.08.2018

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter