Publisert: 27. august 2018

Bioteknologi setter dagens unge overfor nye valg. Nå lager Bioteknologirådet, UiO: Livsvitenskap og edtech-selskapet Creaza et nytt digitalt læringsunivers. Foto: iStock.

Bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Snart kan ungdom få leke seg i et digitalt læringsunivers og lære om bioteknologi og livsvitenskap.

Av Liv Røhnebæk Bjergene

Prosjektet er et samarbeid mellom Bioteknologirådet, UiO:Livsvitenskap og edtech-selskapet Creaza for å lage et lærings- og refleksjonsunivers primært for elever på 8.–10. trinn. Satsingen har fått støtte fra Norges forskningsråd, og skal prøves ut i Osloregionen i februar 2019 i forbindelse med Oslo Life Science-konferansen.

– De som er unge i dag vil bli stilt overfor valg som ikke fantes for en generasjon siden – både som enkeltindivider og som del av et samfunn. Vi tror det digitale bioteknologiuniverset vi nå er med på å lage vil gi økt interesse og kunnskap hos ungdom om bioteknologi, sier direktør i Bioteknologirådet, Ole Johan Borge.

Læring på tvers av fag

Vi er inne i det som omtales som «den genetiske æraen». Bruk av bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle innen så ulike felter som helsetjeneste, forskning, landbruk og industri. Dagens læreplan åpner for flere muligheter hvor bioteknologi og tverrfaglig livsvitenskap som omfatter både medisin, naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap, kan passe inn. Satsingen har derfor som mål om at elevene skal kunne jobbe med det digitale universet i naturfag i tillegg til samfunnsfag, KRLE og norsk.

Koplingen mellom tekniske/vitenskapelige spørsmål og hva som er verdivalg er tett, men ikke alltid lett å få øye på. Elevene trenger øvelse i å oppdage hvor verdispørsmålene ligger gjemt. Etiske problemstillinger er ikke noe som først oppstår idet teknologien skal anvendes, men kan finnes i alle faser av teknologiutviklingen, fra starten av forskningsprosessen til spørsmål om anvendelse og regulering av nye metoder eller teknologier i samfunnet. Dette gjør bioteknologifeltet både komplisert og spennende og skaper behov for samarbeid på tvers av fag.

– For vår det handler dette om å gjøre livsvitenskap kjent. Vi vil at elever skal få kjennskap til at det er mange mulige utdanningsveier for den som vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. I tillegg til medisinere, farmasøyter og biologer trenger vi blant andre kjemikere, fysikere, matematikere, informatikere, jurister, filosofer og samfunnsvitere, sier prosjektleder Norunn Torheim i UiO:Livsvitenskap.

I første omgang blir det laget 15 oppgaver om bioteknologi brukt på planter, dyr og mennesker, som vil handle om personlige livsvalg, politikk og mulige løsninger på aktuelle samfunnsutfordringer.

– Bioteknologirådet sine temasider er en mye brukt nettressurs for å lære om bio- og genteknologi. Disse sidene, i tillegg til eget stoff som er tilpasset elevene på ungdomsskolen, vil være viktige når ungdommene skal jobbe med oppgavene, sier Borge.

Velkjent læringsplattform i skolen

Svært mange elever i norsk skole bruker i dag Creaza i læringsarbeidet i skolen. I det nye læringsuniverset vil alle elever i Norge kunne jobbe med innhold og oppgaver som er dagsaktuelle, både i media og politisk, og som berører deres nåtid og fremtid.

– I Creaza er vi svært glade for å kunne gi elever mulighet til å jobbe aktivt og skapende med så viktig og relevant fagstoff, sier daglig leder i Creaza, Carl Morten Knudsen.

I prosjektet skal det utvikles et eget spesialdesignet univers med grafisk materiale som bakgrunner, karakterer og rekvisitter. Disse kan  elevene bruke for å skape digitale historier, presentasjoner, filmer og tegneserier for å drøfte, diskutere, vurdere og reflektere over viktige bioteknologiske problemstillinger og temaer. Via den offentlige påloggingstjenesten Feide vil hele utdanningssektoren ha gratis tilgang til programmet.

Vibeke Omberg i Creaza, Truls Petersen i Bioteknologirådet, Norunn Torheim i UiO: Livsvitenskap og Ole Johan Borge i Bioteknologiådet gleder seg til å gi skoleungdom et digitalt læringsverktøy om bioteknologi og livsvitenskap.

Vil du vite mer? Besøk Bioteknologirådets temasider og nettsidene til Uio: Livsvitenskap.