01.12.2018

Referat fra møte i Bioteknologirådet 18. september 2018

Møtested:          Brugata 19, Oslo

Tidspunkt:        Torsdag 12. september kl. 10.00-17.00

 

Fra rådet møtte:

Arne Holst-Jensen (gikk kl. 16.30 under SAK 36)

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Birgit Skarstein

Bjørn Myskja

 

Bushra Ishaq

Gunnar Heiene

Petter Frost

Raino Malnes (gikk kl. 13.30 under SAK 35)

Torolf Holst-Larsen

 

Varamedlemmer:

Bjørn Hoffmann

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Cathrine Bjorvatn (vara)

Fern Wickson

Inge Lorange Backer

Kristin Halvorsen

May Thorseth (vara)

Nils Vagstad

Ole Kristian Fauchald (vara)

Sonja Irene Sjøli

 

 

Observatører:                                            

Ingen

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Sigrid Bratlie

Liv Røhnebæk Bjergene

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Hilde Mellegård

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder: Bente Sandvig (frem til kl. 10.10, SAK 33-35), Bjørn Myskja (fra kl. 10.10, fra SAK 35)

Rekkefølge på sakene: 33, 34, 35, 37, 39, 36, 38, 40, 41 og 42

 

 

SAK 33/04/19             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

                Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 34/04/18             Møteprotokoll for rådsmøtet 7. juni 2018

Sakspapir:

  • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 7. juni 2018

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 35/04/18           Genteknologiloven

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Hilde Mellegård

Sakspapirer:

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med uttalelsen i tråd med diskusjonen og forslag til endringer som fremkom i møtet.

Kun rådsmedlemmer som er stemmeberettiget og tilstede på rådsmøte 24.-25. oktober 2018 kan avgi stemme i saken.

 

 

SAK 36/04/18            DNA i politiet: Nye metoder, nye problemstillinger

Saksbehandler: Truls Petersen

 

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse

 

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom i møtet. Dokumentet sendes rådsmedlemmene per e-post for endelig godkjenning.

 

 

SAK 37/04/18             Syntetisk embryo

Saksbehandler: Elisabeth Gråbøl-Undersrud

 

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med utkastet til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 38/04/18             Høringssvar: Labaratorieveileder for genetiske analyser av fødte – Helsedirektoratet 

Saksbehandlere: Elisabeth Gråbøl-Undersrud og Ole Johan Borge

 

Sakspapirer:

  • Utkast til høringssvar
  • Høringsbrev Helsedirektoratet; Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med utkastet til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

SAK 39/04/18             Høring – juridisk oppfølging av forslag til prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet 

Saksbehandler: Ole Johan Borge

 

Sakspapirer:

 

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom i møtet.

 

SAK 40/04/18             Informasjon fra rådsmedlemmer 

Vedtak:

Intet.

 

 

SAK 41/04/18             Orienteringer 

Det ble orientert om følgende saker:

  • Brev fra Miljødirektoratet, datert 12.06.2018: Endringer i produktforskriften på høring: innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til luftfart
  • E-post til Miljødirektoratet, datert 28.08.2018: Høring av forskriftsendring – Innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til luftfart
  • Brev fra Miljødirektoratet, datert 17.08.2018: Vurdering av fornyelsessøknad – C/NL/06/01_001 om markedsføring av genmodifisert nelliklinje FLO-40689-6 Moonaqua under direktiv 2001/18/EF
  • Brev til Miljødirektoratet, datert 11.09.2018: Vurdering av fornyelsessøknad (C/NL/06/01_001) om markedsføring av genmodifisert hagenellik FLO-40689-6 (Moonaqua)
  • Lokalisering av Bioteknologirådets sekretariat; august 2018

 

 

SAK 42/04/18            Eventuelt

Vedtak:

Intet. 

Siden ble opprettet: 01.12.2018. Siden ble oppdatert: 06.02.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter