Publisert: 9. januar 2019

Kva er genterapi? I denne videoen frå frukostmøtet 9. januar fortel Sigrid Bratlie om det siste frå forskinga og om etiske og samfunnsmessige sider ved utviklinga.

Arrangør: Bioteknologirådet