Publisert: 13. februar 2019

Norsk ungdom skal lære om bruk av moderne bioteknologi på planter, dyr og mennesker i et digitalt bioteknologi-univers. Illustrasjonsfoto: iStock.

Bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Nå får barn og unge lære om bruk av moderne bioteknologi på planter, dyr og mennesker i et nyutviklet digitalt lærings- og refleksjonsunivers. Først ute er Ris ungdomsskole i Oslo.

 

Kan vi bruke genteknologi til å gjenopplive mammuten? Og bør vi det? Hva kan genene dine fortelle om deg og er genetiske opplysninger sensitive? Bør vi klippe og lime i gener for å kurere sykdom?

På Bioteknologidagen 14. februar viser elever og lærere resultatet av noen av oppgavene de har fordypet seg i, som er knyttet opp mot sentrale kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Elevene har laget presentasjoner på temaene i et digitalt bioteknologi-univers.

– Med den raske teknologiutviklingen innen bioteknologi, er det viktig at dagens ungdom opparbeider seg kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som teknologien gir. I læringsverktøyet legger vi vekt på at elevene skal reflektere over de etiske valgene. Vi har valgt en plattform som ungdommen kjenner godt – den digitale – der de kan leke seg med animasjoner. De tilbakemeldingene vi har fått så langt tyder på at ungdommene synes denne læringsformen er morsom, sier leder for Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen.

Se video fra pilotprosjektet her!

Kloning, genetester på internett og GMO

Eksempler på oppgaver som elevene ved Ris skole har jobbet med er:

Kloning og gjenoppliving av utryddede arter.

Du er biolog på tur til Sibir. Lag en fortelling der du er med på et prosjekt for å gjenopplive den utryddede arten mammut. Hvorfor døde mammuten ut? Hvordan mener forskere at vi ved bruk av genteknologi kan få tilbake denne? Hvis forskerne lykkes, hvordan vil det gå med den andre dyrene og plantene som lever der nå?

Hva skjer med energidrikken i kroppen?

Lag en fortelling om to venner som har glemt å lese til prøven. Nå er det krise, for prøven er i morgen! Skal dette gå bra må de lese hele natta… Vennene skaffer seg energidrikk for å holde seg våkne. Dagen etter er en godt forberedt og klar for prøve. Den andre er det ikke. Kan forklaringen ha noe med gener å gjøre?

Framtidas potetgull?

Butikkhyller fulle av potetgull er ingen selvfølge. Lag en fortelling hvor du og en potetbonde står og snakker om tørråte, en sykdom som gjør at poteter må kastes. Bonden ønsker en potet som tåler tørråte. Hvilke muligheter finnes? Vil noen kjøpe potetgull laget på genmodifisert potet om det kom?

Oppstart i Oslo og Akershus, deretter nasjonalt

Piloten rulles i første omgang ut ved skoler i Oslo og Akershus, men målet er at alle elever på 8.-10. trinn i hele Norge skal få fri tilgang til det nye pedagogiske verktøyet. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo sin satsing på livsvitenskap, edtech-selskapet Creaza og Bioteknologirådet. Norges forskningsråd har støttet prosjektet økonomisk. Utdanningsetaten i Oslo kommune har invitert skoler til pilotprosjektet.

Elever, lærere og leder for Bioteknologirådet snakker gjerne med media på Ris skole torsdag 14. februar kl. 10.30. Interessert? Kontakt:

Liv Røhnebæk Bjergene
Kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet
Tlf: 99 79 71 13