Publisert: 29. mars 2019

Kan vi bruke genteknologi til å gjenopplive mammuten? Og bør vi det? Hva kan genene dine fortelle om deg og er genetiske opplysninger sensitive? Bør vi klippe og lime i gener for å kurere sykdom?

Våren 2019 lanserte Bioteknologirådet og UiO:Livsvitenskap et nytt digitalt univers for elever på 8.-10.-trinn. Prosjektet er laget i samarbeid med teknologiselskapet Creaza og støttet av Norges forskningsråd. Utdanningsetaten i Oslo har støttet prosjektet og invitert skoler.

Ris skole har vært pilot-skole, og elever og lærere ved skolen har bidratt med innspill på oppgaver og ressurssider.

Prosjektet er knyttet opp mot sentrale kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE, og egner seg for tverrfaglig samarbeid.

Elevene logger seg inn på Creaza, og finner oppgavene i bioteknologi der. Det nye universet inneholder rekvisitter, scener og annet som er utgangspunkt for at elevene kan lage sine egne  presentasjoner i form av tegneserier, filmer eller annnet. På denne siden har vi samlet lenker til fagsider og nyheter for dette prosjektet.

Se video fra pilotprosjektet her!

Ressurssider: Temasider og artikler

Genteknologi og laks

Illustrasjon av oppgaven med oppdrettslaks

En fiskeoppdretter har fått klager fra det lokale villakslaget om at laks fra anlegget har rømt og paret seg med villaksen.

Lag en fortelling der fiskeoppdretteren snakker med miljøvernere om at problemet kan løses ved å lage en steril laks ved hjelp av genteknologi.

Les: Temaside om genmodifiserte dyr

Les mer: Steriliserer laks med gensaks

Genetikk og genetiske selvtester

bilde til oppgave om energidrikk

Lag en fortelling om to venner som har glemt å lese til prøven. Nå er det krise, for prøven er i morgen! Skal dette gå bra må de lese hele natta…

Vennene skaffer seg energidrikk for å holde seg våkne. Dagen etter er en godt forberedt og klar for prøve. Den andre er det ikke.

Kan forklaringen ha noe med gener å gjøre?

Les: Temaside om genetiske selvtester

Les mer: Lyst til å sjekke genene dine?

Genetiske opplysninger

bilde fra oppgave om genboka

Jon Genius har fått en rar bok i posten. Det er en bok som inneholder svar på analyser av alle genene til Jon. Denne «genboka» kan sammenlignes med en dagbok. Men genboka har ikke Jon skrevet selv. Og ingen har lest den!

Lag en fortelling om Jon som skal bestemme seg for om han skal begynne å lese eller ikke. Hva tenker han på? Og skal andre få lese boka også?

Les: Temaside om gentester og genetiske opplysninger 

Les: DNA – et år med overraskelser

Genmodifiserte planter

bilde fra oppgave om potetgull

Butikkhyller fulle av potetgull er ingen selvfølge. Lag en fortelling hvor du og en potetbonde står og snakker om tørråte, en sykdom som gjør at poteter må kastes. Bonden ønsker en potet som tåler tørråte. Hvilke muligheter finnes?

Vil noen kjøpe potetgull laget på genmodifisert potet om det kom?

Les: Temaside om genmodifiserte planter

Les mer: Artikkel om genmodifisert potet

Mennesker og dyr

bilde fra oppgave om mennesker og dyr

Lag en presentasjon hvor du forklarer hvorfor det å studere genene til dyr kan gi mye kunnskap om mennesker? Er dyr og menneskers gener helt like? Hvilke typer dyr er det forskerne bruker mest? Hvorfor gjør man ikke alle forsøkene på mennesker, hvis det er mennesker vi vil ha kunnskap om?

Finnes det noen regler for hvordan dyrene skal behandles? Finnes det nye alternativer til å bruke dyr?

Les: Temaside om mennesker og dyr

Les mer: Mitt liv som mus

Persontilpasset medisin

oppgave persontilpasset medisin

Når noen blir syk i dag, får de vanligvis en medisin som alle med samme sykdom får.  Men siden genene er forskjellige hos ulike mennesker, vil medisinen også virke ulikt.

Lag en fortelling om en pasient som møter en annerledes lege. Det første som skjer er at legen undersøker genene til pasienten. Hva skjer så?

Les: Temaside om persontilpasset medisin

Les mer: Hype og håp

Genterapi

oppgave genterapi

Arvelig øyesykdom kan føre til svært dårlig syn eller blindhet. For noen sykdommer kan årsaken være at et viktig gen ikke virker som det skal. Forskere håper å kunne gjøre folk friske ved å sette inn et feilfritt gen.

Lag en fortelling som viser hvordan det kan gjøres. Og hvorfor er endringer i gener noe som skaper mye diskusjoner?

Les: Temaside om genterapi

Les mer: Når er en sykdom alvorlig nok?

Kloning

oppgave om kloning

Du er biolog på tur til Sibir. Lag en fortelling der du er med på et prosjekt for å gjenopplive den utryddede arten mammut. Hvorfor døde mammuten ut? Hvordan mener forskere at vi ved bruk av genteknologi kan få tilbake denne?

Hvis forskerne lykkes, hvordan vil det gå med den andre dyrene og plantene som lever der nå?

Les: Temaside om kloning

Les mer: Mammut på Hardangervidda?

Oppstart i Oslo og Akershus, deretter nasjonalt

Piloten rulles i første omgang ut ved skoler i Oslo og Akershus, men målet er at alle elever på 8.-10. trinn i hele Norge skal få fri tilgang til det nye pedagogiske verktøyet.

Flere saker om prosjektet

April 2019: Vi inviterte til workshop for lærere 12. juni i Oslo. Mer info og påmelding her.

Februar 2019: Prosjektet lanseres på Ris skole og på Bioteknologidagen

Sommer 2018: Bio- og livsvitenskap inn i ungdomsskolen. 

Kontakt:

Truls Petersen, Bioteknologirådet, truls.petersen@bioteknologiradet.no

Vibeke Omberg, Creaza: vibeke.omberg@creaza.com

alle logoer