21.08.2019

Referat fra møte i Bioteknologirådet 14. februar 2019

Møtested:          Nationaltheatrets konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Tidspunkt:          Torsdag 14. februar kl. 10.00-14.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen (kom kl. 11.50 under SAK 03, 2. gang)

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Sonja Irene Sjøli

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Nils Vagstad

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

Bjørn Hofmann

Forfall:

Bushra Ishaq

Birgit Skarstein

Dag Inge Våge (vara)

Observatører:                                                 

Ingen

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Sigrid Bratlie

Liv Røhnebæk Bjergene

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Hilde Mellegård

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

Muluneh Bekele Daba

Møteleder:

Bjørn Myskja kl. 10.00-12.00 (SAK 01-07)

Kristin Halvorsen fra 12.00 (SAK 03, 2. gang)

Rekkefølge på sakene: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 og 11

 

SAK 01/01/19             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 02/01/19             Møteprotokoll for rådsmøtet 4. desember 2018

Sakspapir:
•Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 4. desember 2018

Vedtak:
Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 03/01/19             Behov for tilpasset regulering av genteknologi i medisinsk behandling og forebygging (GMO-legemidler og genterapier)

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Hilde Mellegård

Sakspapir:
•Utkast til uttalelse

Vedtak:
Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom i møtet.

 

SAK 04/01/19             Høringsuttalelse: Søknad om klinisk utprøving av GMO-legemiddel FLT190, uttalelse etter bioteknologiloven og genteknologiloven

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Hilde Mellegård

Sakspapirer:
•Brev med anmodning om uttalelse fra Helsedirektoratet

Utlysning av offentlig høring fra Miljødirektoratet
På denne siden finnes også dokumentet Summary Notification Information Format (SNIF) FLT190, som er utarbeidet av søker for utsetting av GMO, i henhold til Artikkel II i Utsettingsdirektivet (2001/18/EF)

•Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:
Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom i møtet.

 

SAK 05/01/19             Høringsuttalelse: Søknad om klinisk utprøving av GMO-legemiddel HB-101, uttalelse etter bioteknologiloven og genteknologiloven

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Hilde Mellegård

Sakspapirer:
Utlysning av offentlig høring fra Miljødirektoratet 
På denne siden finnes også dokumentet Summary Notification Information Format (SNIF) HB-101, som er utarbeidet av søker for utsetting av GMO, i henhold til Artikkel II i Utsettingsdirektivet (2001/18/EF)

•Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom i møtet.

 

SAK 06/01/19             Høringsuttalelse: Søknad om klinisk utprøving av GMO-legemiddel ONCOS-102, uttalelse etter bioteknologiloven og genteknologiloven

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Hilde Mellegård

Sakspapirer:
•Brev med anmodning om uttalelse fra Helsedirektoratet

Utlysning av offentlig høring fra Miljødirektoratet.
På denne siden finnes også dokumentet Summary Notification Information Format (SNIF) ONCOS-102, som er utarbeidet av søker for utsetting av GMO, i henhold til Artikkel II i Utsettingsdirektivet (2001/18/EF)

•Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:
Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom i møtet.

 

SAK 07/01/19             Godkjenning av Luxturna genterapi

Saksbehandler: Sigrid Bratlie

Sakspapirer:
•Brev med anmodning om uttalelse fra Helsedirektoratet

•Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:
Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom i møtet.

 

SAK 08/01/19             Ny regjeringsplattform, vetorett og konsekvenser for Bioteknologirådets arbeid

Saksbehandler: Ole Johan Borge

Sakspapir:
Politisk plattform, Granavolden 17. januar 2019

Vedtak:
Rådet godkjente en uttalelse om sammensetning av Bioteknologirådet.

 

SAK 09/01/19             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Vedtak:
Intet.

 

SAK 10/01/19             Orienteringer

Det ble orientert om følgende saker:
•Brev til Helsedirektoratet, datert 12.12.2018: Klinisk utprøving av CTL019 genterapi for Bcelle
non-Hodgkins lymfom (studiene BELINDA og BIANCA)

•Kopi av brev fra Helsedirektoratet til Parexel International, datert 12.12.2018: Assessment
for clinical phase III trial using gene therapy: CTL019 for treatment of adult patients with
refractory or relapsed aggressive B-cell non-Hogdkin lymphoma (BELINDA)

•Kopi av brev fra Helsedirektoratet til Parexel International, datert 04.02.2019: Assessment of
clinical phase II study using gene therapy: CLT019 for paediatric patients with relapsed or
refractory mature B-cell non-Hodgkin lymphoma (BIANCA)

 

SAK 11/01/19             Eventuelt

Vedtak:
Intet

 

 

 

 

 

 

Siden ble opprettet: 21.08.2019. Siden ble oppdatert: 21.08.2019

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter