Publisert: 2. desember 2019

Tid: Torsdag 5. desember 2019 kl. 10.00 – 16.00

Sted: Møtelokalet i Brugata 19, 1. etasje, 0186 Oslo

 

Sakskart:

SAK 50/05/19     Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 51/05/19      Møteprotokoll for rådsmøtet 30. oktober 2019

SAK 52/05/19      Kontorsted

SAK 53/05/19      Handlingsplan 2020-2021

SAK 54/05/19      Høring – Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

SAK 55/05/19      Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven

SAK 56/05/19      Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 57/05/19      Orienteringer

SAK 58/05/19      Eventuelt

 

 

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene på 997 971 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.