Hva kan en gentest fortelle om arvelige egenskaper og risiko for sykdom og hvor mye ønsker vi å vite om genene våre?

Gentester var lenge primært forbeholdt helsevesenet for å stille diagnoser og behandle. I dag kan er det mulig å kjøpe gentester også over nettet. På temasiden vår om gentester kan du lære mer om sammenhengen mellom gener og sykdom, hvordan gentester gjør det mulig å vite mer om arvematerialet vårt, og hvilke muligheter og etiske dilemmaer «gentestrevolusjonen» skaper.