Publisert: 27. januar 2020

I  tidslinja kan du sjå korleis bruken av bio- og genteknologi har utvikla seg. Foto: iStock

Korleis har bruken av bio- og genteknologi utvikla seg opp gjennom historia? I den oppdaterte tidslinja på temasidene våre kan du lese om viktige hendingar i utviklinga sidan yngre steinalder og fram til i dag og om trendar dei siste 20 åra.