20.02.2020

I GENialt: Bioteknologirådet vil høre fra deg

Vi i Bioteknologirådet jobber med en plan for hvilke saker rådet skal jobbe med framover. Er det ett eller flere tema innen gen- og bioteknologi som du brenner for? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Av Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet

Bioteknologirådet har som mandat å gi råd om bruk av gen- og bioteknologi på mennesker, dyr og mikroorganismer. På et felt som bioteknologi, hvor utviklingen går svært raskt, er det en formidabel jobb. I Bioteknologirådet er vi først og fremst opptatt av å følge utviklingen tett og synliggjøre så mange argumenter som mulig. Så er det opp til hver enkelt å ta stilling.

Rådets arbeidsfelt er bredt og i 2019 kom vi med til sammen 20 uttalelser, der vi uttalte oss om blant annet klinisk utprøving og godkjenning av genterapier, utprøving og regulering av genmodifiserte legemidler og regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven. Vi videreførte dessuten oppmerksomheten rundt et tema som mange er opptatt av: Gentester som folk kan kjøpe over nett.

Stadig flere søker kunnskap om egne gener og sender fra seg DNA for å vite mer om slekt og helse. Men hvilke muligheter og utfordringer skaper denne utviklingen? Kan den økende interessen som mange har for å vite mer om egne gener gi dem informasjon som gjør at de kan ta bedre valg? Eller er det grunn til uro over at mange nordmenn har sendt fra seg det mest personlige de har, DNA-et sitt, til utenlandske selskaper? Er dagens reguleringer gode nok? Og er det sårbare grupper, som barn, som kan trenge ekstra beskyttelse? Disse spørsmålene har vi tatt opp i uttalelser, åpne møter, kronikker og intervjuer. Igjen er ikke målet å predike rådets anbefalinger, men å bidra til god folkeopplysning for å få en så opplyst og nyansert debatt som mulig.

De problemstillingene vi behandler i Bioteknologirådet, er både saker der rådet blir bedt om å uttale seg og temaer som vi selv ønsker å se nærmere på. Arbeidet som Bioteknologirådet har gjort på genteknologiloven, der vi inviterte hele landet til å komme med innspill til hvordan et nytt GMO-regelverk bør se ut, er eksempel på sistnevnte. Nå er vi i gang med å meisle ut en ny handlingsplan, der vi velger temaer vi ønsker å gå dypere inn i. I denne prosessen vil vi gjerne ha innspill fra deg. Er det ett eller flere temaer som du mener at vi som råd bør se nærmere på? Send oss en epost på post@bion.no og merk den med «handlingsplan». Hvis du vil lese mer om emnene vi dekker, bruk temasidene på nettsiden vår.

2020 blir et spennende år for Bioteknologirådet. Ikke bare får vi på plass en ny handlingsplan. Vi rigger også sekretariatet for en ny tilværelse i Bergen. Det blir spennende. Uavhengig av hvor vi jobber, er målet å være tett på utviklingen slik at vi som samfunn hele tiden diskuterer og tar stilling til følgende spørsmål: Hva betyr gen- og bioteknologi for oss – nå og fremtiden?

Siden ble opprettet: 20.02.2020. Siden ble oppdatert: 31.03.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Knapt flertall for eggdonasjon

08.04.2020

Bioteknologiloven skal behandles på nytt i år, og.. Les mer »

Ny rapport: Hva mener norske forbrukere om genredigert mat?

02.04.2020

Er nordmenn klare for genredigert laks, hvete eller.. Les mer »

I GENialt: Genetikkens historie: Fra Gregor Mendel til dypsekvensering

31.03.2020

Fortsatt har vi mye igjen før vi forstår.. Les mer »

Ja til assistert befruktning for enslige

31.03.2020

Bioteknologiloven er i endring. 10. februar i år.. Les mer »

Bioteknologirådet avlyser åpne møter 19. mars, 26. mars og 23. april grunnet corona

11.03.2020

På grunn av coronaviruset utsetter vi inntil videre.. Les mer »

I GENialt: Miljø-DNA: Tar pulsen på naturen

09.03.2020

DNA i vannprøver og i jordprøver kan gi.. Les mer »

I GENialt: Korleis påverkar genar den psykiske helsa vår?

08.03.2020

Forskarane leitar etter samanhengen mellom genar og psykiske.. Les mer »

AVLYST: 16. april: Hva mener folk om CRISPR-mat?

06.03.2020

Hva mener folk i Norge om CRISPR/genredigert mat?.. Les mer »

På jobbjakt? Bioteknologirådet søkjer rådgivar i genteknologi til sekretariatet i Bergen

03.03.2020

Har du kunnskap om og vil jobbe med.. Les mer »

Petter Frost – ny direktør i Bioteknologirådet

03.03.2020

– Bioteknologi vil påvirke fremtiden for enkeltpersoner og.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter