Publisert: 27. februar 2020

Bilde av bomullsplanter ien bomullsåker

Genteknologi gjør det mulig å produsere både fiber, mat og dyrefôr fra bomullsplanten.

Av Hilde Mellegård i tidsskriftet GENialt

Forskere ved et amerikansk forskningsinstitutt har utviklet en bomullsplante med spiselige frø etter mer enn 20 års forskning. Bomullsfrø, som inneholder mye protein, kan dermed bli brukt som mat til mennesker og i større grad som dyrefôr.

En lite utnyttet proteinkilde?

Forskerne har endret på uttrykket av et gen i frøene, slik at frøene kun lager svært små mengder av stoffet gossypol, som er skadelig for mennesker og flere dyr.

Bomullsplanter blir i dag hovedsakelig brukt til å produsere fiber til blant annet klær. Fra frøene kan det ekstraheres olje, der gossypol fjernes underveis. Resten av bomullsfrøene, som inneholder mye protein, blir gitt som kufôr. Drøvtyggere tåler nemlig gossypol mye bedre enn enmagede dyr og mennesker.

Gossypol er viktig for bomullsplantene selv fordi stoffet beskytter mot insektangrep og sykdom. Forskerne har derfor gjort endringer slik at det bare er frøene, og ikke plantene, som inneholder svært lave nivå av gossypol. Det finnes en variant av bomullsplanter som naturlig mangler gossypol, og som derfor er spiselig. Utfordringer er derimot at disse bomullsplantene også er utsatt for skadedyr og sykdom. Den genmodifiserte bomullsplanten kan imidlertid fortsatt beskytte seg selv, samtidig som frøene bedre kan utnyttes som en proteinkilde, for eksempel ved å males til mel.

Grønt lys fra myndighetene

Genmodifisert bomullsfrø fikk grønt lys fra amerikanske landbruksmyndigheter i oktober i fjor og fra matmyndighetene i oktober i år.