26.02.2020

I GENialt: Griseplaster på såret

Bilde va liten gris i armene på en veterinær

Hvert eneste år blir ventelistene for organtransplantasjon stadig lengre. For første gang blir genredigert hud fra griser prøvd ut i USA.

Av Sigrid Bratlie i tidsskriftet GENialt

Ved utgangen av 2018 sto nesten 500 nordmenn i kø for å få transplantert organ. Ikke alle kan regne med å få organer fra en donor. Én måte forskere forsøker å løse organmangelproblemet på, er å bruke organer fra griser, som biologisk sett ikke er så ulike oss mennesker. Imidlertid har særlig to utfordringer skapt problemer for denne tilnærmingen. Den ene er at mottakerens immunforsvar kan aktiveres og føre til avstøting av det fremmede organet. Det andre er at grisens arvestoff inneholder DNA-rester fra ulike virus, som det har vært bekymring for at kan utgjøre en helsefare for mottaker. Med genredigeringsmetoden CRISPR kan man imidlertid «klippe bort» begge problemene.

Grisehud på brannsår

Nå har amerikanske legemiddelmyndigheter for første gang godkjent forsøk med overføring av et genredigert griseorgan til mennesker. Pasienter med brannskader skal få genredigert grisehud som midlertidig beskyttelse mens deres egen hud gror. Så langt har én pasient fått prøve. Ifølge legene som utførte forsøket, var grisehuden like effektiv som menneskehud, og pasienten fikk ingen bivirkninger. Ytterligere fem pasienter skal snart få genredigert grisehud som plaster på brannsåret. Selskapet som står bak sier at de også utvikler nerver fra genredigerte griser som kan brukes til å behandle pasienter med nerveskader fra ulykker, og planlegger oppstart av utprøvinger i 2020. Også andre selskaper og forskere jobber med å utvikle genredigerte griser som organdonorer for mennesker. Men det gjenstår å se om dette blir en trygg og etisk akseptabel måte å behandle pasienter på.

Siden ble opprettet: 26.02.2020. Siden ble oppdatert: 31.03.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter