Publisert: 6. februar 2020

Tid: Onsdag 12. februar 2020 kl. 10.00-14.00

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

 

Sakskart

SAK 01/01/20   Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 02/01/20   Møteprotokoll for rådsmøtet 5. desember 2019

SAK 03/01/20   Kontorsted og nyansettelser

SAK 04/01/20   Rådets rolle i mediedebatten om bioteknologi våren 2020

SAK 05/01/20   Handlingsplan 2020-2021

SAK 06/01/20   Orientering om forskningsprosjektet GENEinnovate

SAK 07/01/20   Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven

SAK 08/01/20   Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 09/01/20   Orienteringer

SAK 10/01/20   Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene på 997 971 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.