06.02.2020

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 12. februar

Tid: Onsdag 12. februar 2020 kl. 10.00-14.00

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

 

Sakskart

SAK 01/01/20   Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 02/01/20   Møteprotokoll for rådsmøtet 5. desember 2019

SAK 03/01/20   Kontorsted og nyansettelser

SAK 04/01/20   Rådets rolle i mediedebatten om bioteknologi våren 2020

SAK 05/01/20   Handlingsplan 2020-2021

SAK 06/01/20   Orientering om forskningsprosjektet GENEinnovate

SAK 07/01/20   Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven

SAK 08/01/20   Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 09/01/20   Orienteringer

SAK 10/01/20   Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene på 997 971 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 06.02.2020. Siden ble oppdatert: 06.02.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter