Mange utenlandske selskaper selger gentester på nettet. Illustrasjon: Bioteknologirådet.
Mange utenlandske selskaper selger gentester på nettet. Illustrasjon: Bioteknologirådet.

 

Mange er nysgjerrige på egne gener, og tilbudet av genetiske selvtester over nettet er økende. Hva vet vi egentlig om disse testene?

Tid: Torsdag 26. mars kl. 17-19
Sted: Litteraturhuset i Trondheim, Rådhussalen (kart her!)
Arrangører: Bioteknologirådet og Forbrukerrådet

Gratis og åpent for alle. Påmelding her!
Møtet strømmes.

 

I media kan vi stadig oftere lese om genetiske selvtester. På dette åpne møtet skal vi grave litt i dybden på fenomenet. Vi har bedt en biolog se på noen av testene – forskningen de bygger på og hva selskapene sier til deg som kunde. En jurist har sett på kontraktene og vil forklare hva du som kunde kan samtykke til. I tillegg skal vi diskutere hvordan trenden med nett-tester kan påvirke fastlegens hverdag. Og så spør vi: Bør foreldre kunne teste barna sine for alt fra alvorlig sykdomsrisiko til personlighetstrekk?

 

Panel

Maren Fridtjofsen Olsen, molekylærgenetiker, PhD, Avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital

Kristin Solum Steinsbekk, førsteamanuensis, Institutt for bioingeniørfag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og nestleder i Bioteknologirådet

Nina Hansen, fastlege og nestleder i Sør-Trøndelag legeforening

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet

 

Ordstyrer: Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

 

Bioteknologirådet logo