Publisert: 31. mars 2020

Bilde av mor og datter som leker ute i snøen.
Et knapt flertall i Bioteknologirådet stemte for assistert befruktning for enslige kvinner. Foto: iStock

Bioteknologiloven er i endring. 10. mars i år behandlet Bioteknologirådet om enslige kvinner skal få rett til assistert befruktning.

Bioteknologirådet har vært sentrale i arbeidet med en ny bioteknologilov. I to omganger har vi gått gjennom hele loven og levert våre anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet. Bioteknologirådet anbefaler nå at Norge åpner for assistert befruktning for enslige kvinner. Et knapt flertall gikk mot da dette ble diskutert i 2014, men dette har nå snudd til et knapt flertall for at Norge skal tilby assistert befruktning for enslige kvinner.

Bioteknologirådets medlemmer understreker som et grunnprinsipp at barnets rett til en trygg og god oppvekst må veie tyngre enn kvinnens ønske om å få barn. Det finnes imidlertid mange ulike syn på hva som utgjør en trygg og god oppvekst. I spørsmålet om assistert befruktning for enslige skal tillates, finnes det gode argumenter på begge sider. Bioteknologirådet har diskutert de ulike argumentene.

Mange barn i Norge har en god oppvekst med bare én forelder. Adopsjonsloven tillater også at enslige kan adoptere og på den måten bli omsorgspersoner for barn, med myndighetenes godkjenning. Det norske lovverket for assistert befruktning er imidlertid bygget opp rundt prinsippet om at når vi som samfunn medvirker til at barn blir til gjennom assistert befruktning, har vi et særlig ansvar for at dette skjer på en måte som sikrer disse barnas beste i størst mulig grad.

Les hele uttalelsen om vurderingene Bioteknologirådet har tatt her:

Ja til assistert befruktning for enslige