03.03.2020

På jobbjakt? Bioteknologirådet søkjer rådgivar i genteknologi til sekretariatet i Bergen

Har du kunnskap om og vil jobbe med faglege utreiingar og utadretta verksemd om genmodifisering og genredigering av planter dyr og mikroorganismar?  Da bør du søkje stilling som rådgivar/seniorrådgivar i Bioteknologirådet. Frist: 30. mars.

Bioteknologirådet er eit frittståande, rådgivande organ som blant anna er høyringsinstans for norske styresmakter i samband med saker som gjeld gen- og bioteknologi og som vurderer og informerer om etiske og samfunnsmessige spørsmål som gjeld bruk av bioteknologi på menneske, planter, dyr og mikroorganismar. Rådet spreier informasjon og bidreg til ein brei samfunnsdebatt.Rådet har i dag sju tilsette, og saman arbeider vi med å formidle kunnskap og bidreg til debatt om moglegheiter, utfordringar, samfunnsmessige og etiske spørsmål på gen- og bioteknologiområdet. Det er vedteke å flytte Bioteknologirådet sitt sekretariat til Bergen innan 01.01.2021. Arbeidsstaden vil derfor vere i Bergen.

Vi tilbyr ein utviklande og interessant arbeidsplass med stor kontaktflate på eit fagfelt i rask utvikling og med stor samfunnsrelevans. Du vil òg få gode høve til å arbeide sjølvstendig med mange forskjellige oppgåver.

Heile utlysninga finn du her.

Siden ble opprettet: 03.03.2020. Siden ble oppdatert: 31.03.2020

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter