03.03.2020

På jobbjakt? Bioteknologirådet søkjer rådgivar i genteknologi til sekretariatet i Bergen

Har du kunnskap om og vil jobbe med faglege utreiingar og utadretta verksemd om genmodifisering og genredigering av planter dyr og mikroorganismar?  Da bør du søkje stilling som rådgivar/seniorrådgivar i Bioteknologirådet. Frist: 30. mars.

Bioteknologirådet er eit frittståande, rådgivande organ som blant anna er høyringsinstans for norske styresmakter i samband med saker som gjeld gen- og bioteknologi og som vurderer og informerer om etiske og samfunnsmessige spørsmål som gjeld bruk av bioteknologi på menneske, planter, dyr og mikroorganismar. Rådet spreier informasjon og bidreg til ein brei samfunnsdebatt.Rådet har i dag sju tilsette, og saman arbeider vi med å formidle kunnskap og bidreg til debatt om moglegheiter, utfordringar, samfunnsmessige og etiske spørsmål på gen- og bioteknologiområdet. Det er vedteke å flytte Bioteknologirådet sitt sekretariat til Bergen innan 01.01.2021. Arbeidsstaden vil derfor vere i Bergen.

Vi tilbyr ein utviklande og interessant arbeidsplass med stor kontaktflate på eit fagfelt i rask utvikling og med stor samfunnsrelevans. Du vil òg få gode høve til å arbeide sjølvstendig med mange forskjellige oppgåver.

Heile utlysninga finn du her.

Siden ble opprettet: 03.03.2020. Siden ble oppdatert: 31.03.2020

Flere nyheter

Knapt flertall for eggdonasjon

08.04.2020

Bioteknologiloven skal behandles på nytt i år, og.. Les mer »

Ny rapport: Hva mener norske forbrukere om genredigert mat?

02.04.2020

Er nordmenn klare for genredigert laks, hvete eller.. Les mer »

I GENialt: Genetikkens historie: Fra Gregor Mendel til dypsekvensering

31.03.2020

Fortsatt har vi mye igjen før vi forstår.. Les mer »

Ja til assistert befruktning for enslige

31.03.2020

Bioteknologiloven er i endring. 10. februar i år.. Les mer »

Bioteknologirådet avlyser åpne møter 19. mars, 26. mars og 23. april grunnet corona

11.03.2020

På grunn av coronaviruset utsetter vi inntil videre.. Les mer »

I GENialt: Miljø-DNA: Tar pulsen på naturen

09.03.2020

DNA i vannprøver og i jordprøver kan gi.. Les mer »

I GENialt: Korleis påverkar genar den psykiske helsa vår?

08.03.2020

Forskarane leitar etter samanhengen mellom genar og psykiske.. Les mer »

AVLYST: 16. april: Hva mener folk om CRISPR-mat?

06.03.2020

Hva mener folk i Norge om CRISPR/genredigert mat?.. Les mer »

På jobbjakt? Bioteknologirådet søkjer rådgivar i genteknologi til sekretariatet i Bergen

03.03.2020

Har du kunnskap om og vil jobbe med.. Les mer »

Petter Frost – ny direktør i Bioteknologirådet

03.03.2020

– Bioteknologi vil påvirke fremtiden for enkeltpersoner og.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter